Lokalpolitik

Byråd til bryllupsdebat

Lokalpolitikerne skal se på fremtidens kommunegrænser

SKAGEN:Mandag aften skal byrådet i Skagen Kommune diskutere Skagen Kommunes fremtid set i lyset af den aftale om strukturreform, som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti. Og den umiddelbare melding forud for byrådsmødet er, at Skagen Kommune med sine cirka 12.000 indbyggere er for lille til at fortsætte som selvstændig kommune efter den 1. januar 2007, når den nye reform træder i kraft. Derfor er strukturudvalget, hvor samtlige tre partier i byrådet er repræsenteret, også enige om at indstille til byrådet, at der skal indledes forhandlinger med Frederikshavn Kommune om at skabe en ny og større kommune, ligesom også andre kommuner, som måtte være interesseret i at være med, kan indgå i disse forhandlinger. Borgmester Hans Rex (V) er overbevist om, at indstillingen vil få opbakning fra et stort flertal i byrådet, uden at han dog tør love, at samtlige byrådsmedlemmer fra hans eget parti vil sige ja. Der er da heller ikke før behandlingen i byrådet udarbejdet en køreplan for de videre forhandlinger. - Absolut sidste frist for at indgå en aftale er jo til nytår, så vi skal senest have godkendt en aftale i byrådet i Skagen mandag 6. december, men lad os nu i første omgang få den nuværende indstilling om at indlede et samarbejde godkendt i byrådet, så kan vi bagefter for alvor komme i gang med at løse de mange opgaver, siger Hans Rex. Økonomiudvalget sørgede dog på mødet i mandags for, at der blev nedsat et lokalt strukturudvalg bestående af økonomiudvalgets medlemmer suppleret med 2. viceborgmester Leo Skjødt Mikkelsen (K), så samtlige byrådets partier er repræsenteret i udvalget. Byrådet skal godkende strukturudvalget, men da borgmesteren har valgt at benytte sin ret til at godkende noget på forventet efterbevilling fra byrådet, kommer denne del af sagen i byrådet som en efterretningssag. Strukturudvalget skal ifølge et forslag til kommissorium udarbejde en indstilling til Skagen Byråd om, hvordan Skagen Kommune bør forholde sig til aftalen om strukturreform, ligesom det også bliver udvalgets opgave at fungere som forhandlingsorgan i forbindelse med enten sammenlægning med en eller flere nabokommuner, altså skabelse af en ny storkommune, eller ved indgåelse af forpligtende samarbejdsaftaler med en anden kommune. Udvalget skal senest 27. september have udarbejdet en indstilling med henblik på, at der kan træffes en beslutning i Skagen Byråd på mødet mandag 4. oktober.