Lokalpolitik

Byråd tilbage i arbejdstøjet

GANDRUP:Efter tidligere på måneden at have udkæmpet en hidsig verbal duel om Hals Kommunes 2003-budget, samles de 17 folkevalgte i Hals Byråd igen i morgen aften til et byrådsmøde - hvor bølgerne denne gang ventes at gå betydeligt lavere end sidste gang, hvor alene budgetdebatten varede to timer. Dengang endte byrådsdebatten med en 9-8 afstemning i Socialdemokraternes favør, men ved morgendagens byrådsmøde er det på forhånd nok tvivlsomt, om der overhovedet bliver behov for afstemninger. Der er således - ud over spørgetiden - kun fem sager til behandling på oktober måneds andet byrådsmøde, og der lægges ud med en sag, som berører Hals Golfklub. Her vil golfklubben gerne have forlænget den eksisterende lejekontrakt, så der kan optages et nyt, 30-årigt lån. Dette lån ønskes optaget, fordi en fortsat tilgang af medlemmer har skabt behov for etableringen af et nyt klubhus inden for de næste tre års tid. Dertil kræves et nyt kreditforeningslån, men for at et sådan kan realiseres, kræver det, at lejekontrakten skal have en løbetid på mindst 30 år fra byggeriets afslutningstid, og derfor ventes byrådet at sige ja til at forlænge lejekontrakten frem til 2040. Den løber p.t. frem til 2026. Dernæst skal byrådet fastsætte jordprisen for et areal, der i Kastanieparken i Gandrup skal huse 10 ældreboliger. Her ventes prisen at blive fastsat til 155 kr. pr. kvadratmeter, og når det er sket, vil de folkevalgte beslutningstageres blik blive rettet mentalt mod Hou. Her gælder det således byggemodningen af den gamle sportsplads, hvor der skal være et nyt boligområde, og på mødet i morgen ventes byrådet at sige ja til både at frigive godt 2,1 mio. kr. til formålet og til, at der holdes en offentlig licitation i forbindelse med etableringen. I forbindelse med etableringen af det nye boligområde bliver der imidlertid også behov for at gennemføre en ekspropriation for at få en adgangsvej til det nye boligområde, og byrådet skal derfor i morgen beslutte, at der indledningsvis holdes en såkaldt åstedsforretning for at se, hvilket areal det drejer sig om, og om der kan opnås et forlig med de berørte jordejere - ligesom byrådet skal beslutte, hvem der fra byrådet skal deltage i denne åstedsforretning. Samme procedure skal byrådet igennem i den sidste sag på den åbne del af byrådsmødet, og her gælder det planerne om at etablere en cykelsti mellem Gandrup og Omfartsvejen - hvortil der også er behov for at overtage p.t. privatejet jord.