Lokalpolitik

Byråd tog stilling til et forkert bilag

Ændring var ikke en almindelig slåfejl - ny kritik fra byrådsmedlemmer

HJØRRING:Sagen om en omstridt ændring i en lokalplan for et nyt byggeri i Bagterp ser ud til at fortsætte. Forleden kunne NORDJYSKEfortælle, at Hjørring Kommunes tekniske forvaltning ændrede et kort i en lokalplan efter byrådet havde godkendt planen. Ændringen har medført kritik fra både borgere i området for lokalplanen og fra eksperter i forvaltningsret. Men selv om direktøren for den tekniske forvaltning, Andreas Duus, i går afviste kritikken, så møder forvaltningen nu ny kritik. Det er blandt andre viceborgmester Jørgen Lind Thomsen (V), som er utilfreds med sagens forløb. - Jeg anser det som noget større end en slåfejl og jeg kan personligt ikke lide, at der bliver ændret i noget, der besluttet på et byrådsmåde, siger Jørgen Lind Thomsen, der nu vil kontakte Venstre gruppe for at drøfte om sagen skal op på byrådsplan igen. -Det er ikke heldigt og efter min fornemmelse ligger det på kanten af hvad forvaltningen kan gøre og der bør ikke være uklarheder i den slags ting, siger han. Også næstformanden for udvalget for teknik- og miljø, Svenning Christensen (V), er skeptisk: - Når vi har taget en politisk beslutning, så må forvaltningen ikke røre ved noget - heller ikke en vej. Men det her er på knivspidsen for, om det er en bagatel, for det ændrer jo ikke noget ved selve projektet, men når noget er blevet godkendt i byrådet, så er må det være det, der gælder, siger Svenning Christensen. To forskellige bilag Ændringen er sket ved, at en vejadgang er flyttet fra en ellers tinglyst vej, og så cirka 20 meter ned ad Bagterpvej mod Halvorsmindevej. Efter sagen er kommet frem, har Jørgen Lind Thomsen gennemgået de tidligere udkast til lokalplanen, og ifølge viceborgmesterens bud så har der sandsynligvis været tale om to forskellige bilag, hvoraf der altså var en fejl i det ene. Det modsiges dog af flere forskellige dagsordener fra udvalgsmøder gennem foråret, hvor vejadgangen alle steder er omtalt, som beliggende der hvor den lå, før forvaltningen rettede den. Det samme gør sig gældende i et notat fra den tekniske forvaltning fra 28. februar i år, som NORDJYSKE er i besiddelse af. Formand for teknik- miljøudvalget Ole Ørnbøl (S) afviser dog fortsat, at der skulle være problemer med ændringen. - Hvis der havde været den mindste tvivl hos vores jurister, så var der blevet gjort noget i forhold til byrådet, siger han. Skulle være orienteret Jørgen Lind Thomsen havde dog gerne set, at byrådsmedlemmerne var blevet orienteret om ændringen. - Vi burde have haft lejlighed til at gøre indsigelser. Det er ubehageligt, at en byrådsbeslutning kan laves om rent administrativt. En byrådsprotokol er hellig, siger Jørgen Lind Thomsen. Ole Ørnbøl ser dog ingen grund til, at byrådsmedlemmerne skulle spørges om ændringen. - Jeg har ikke hørt om nogen, der havde været i tvivl, men enhver fejl er selvfølgelig beklagelig, siger han.