Lokalpolitik

Byråd ud af halbestyrelse

BRØNDERSLEV:Brønderslev Byråd skal ikke længer have en repræsentant i bestyrelsen for Brønderslev Hallen. Byrådet har godkendt nye vedtægter for den selvejende institution Brønderslev Hallen, hvor der tages højde for, at kommunen ikke har en plads. Det er en generel beslutning, byrådet har truffet om, at byrådet ikke er repræsenteret i selvejende institutioners bestyrelser. Brønderslev Byråds to medlemmer udgår. Fremover vil der således være fem medlemmer mod tidligere syv i bestyrelsen. Idrætssamvirket i Brønderslev Kommune har to medlemmer i bestyrelsen, LO i Brønderslev-Dronninglund ét medlemByråd ud af, DA eller én af dens underorganisationer i Brønderslev Kommune ét medlem samt Brønderslev Handel ét medlem.