Lokalpolitik

Byråd vil benytte havneklausul

Billigere brotakster på Øresund har stor negativ betydning på færgetrafikken

FREDERIKSHAVN:Det er blevet billigere at køre over Øresund og Storebælt og nedsættelsen af brotaksterne har haft stor negativ indflydelse på færgetrafikken til og fra Frederikshavn Havn - så stor betydning, at Frederikshavn Byråd vil genforhandle prisen på den tidligere statshavn med trafikministeren. - Da kommunen købte statshavnen, var en af betingelserne en klausul, der sikrede at vi kunne bede om en genforhandling af prisen, hvis takststrukturen på de faste forbindelser over Øresund og Storebælt de første fem år ændrede sig med væsentlig negativ effekt for havnens indtjening. Det mener vi at kunne bevise og derfor beder vi nu om en genforhandling, siger Frederikshavns borgmester, Erik Sørensen (S). En arbejdsgruppe med repræsentanter for kommunen, havnen og færgeselskaberne har i samarbejde med havnens revisor og Rambøll Management udarbejdet en rapport, der konkluderer, at der ér sket takstnedsættelser, som har betydet, at Frederikshavn Havn har haft svært ved at fastholde markedsandele på trafikken til Sverige. Det er specielt på godstransporten, at færgerne taber markedandele. - Årsagen er helt klar de store rabbatter - op til 50 procent - som gives til store kunder på Øresund. Det har betydet, at godstrafikken over Øresund er næsten fordoblet, mens vi har den samme volumen som for fem år siden, siger direktør i Stena Line, Bent Kobberup. Han minder om, at prisen for Fredeirkshavn Havn var høj i forhold til andre statshavne netop baseret på de store indtægter fra færgerne - og at en klausul om genforhandling af prisen blev indføjet i aftalen for at sikre havnens konkurrenceevne. - Klausulen gav ret til omforhandling, hvis der sker væsentlige ændringer i takststrukturen. Det mener vi, og nu må vi se om politikerne holder ord, siger Bent Kobberup. Frederikshavn Kommune overtog statshavnen i 2001. Købsprisen var cirka 270 mio. kr. Sagen er på byrådets dagsorden på mandag.