Lokalpolitik

Byråd vil stadig spare millioner

Borgmester Anny Winther (V) er glad for, at de andre politikere heller ikke vakler endnu i arbejdet med at finde 20 til 30 millioner på driftsbudgetterne.

Der ligger fortsat en meget stor opgave forude for byrådet i Rebild Kommune, men de er dog stadig enige om at tage fat på den. Ved budgetvedtagelsen i efteråret satte politikerne sig for at komme det indbyggede driftsunderskud på 20 til 30 millioner til livs, før de næste års budgetter skal lægges. Og her et halvt år efter står de ved den målsætning. Sådan lyder signalet efter det døgnlange visionsseminar for det samlede byråd, og det er borgmester Anny Winther (V) uhyre tilfreds med: - Det er et meget stort skridt på vejen, at man fortsat i byrådet har viljen til at påtage sig den opgave. Siden efteråret har embedsmændene i de forskellige forvaltninger arbejdet på at fremstille forslag til områder, hvor der eventuelt kan hentes penge på driften. Det er lykkedes dem at samle for 50 millioner kr. forslag. På visionsseminaret skulle der ikke tages konkrete beslutninger, men allerede på møder i marts i udvalg og byråd skal forslagene begynde at tage mere form, blandt andet angående skolestruktur. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende lørdag.