Lokalpolitik

Byråd yder alligevel garantien

Mindretal på seks politikere udtrykte kritik af borgmester Otto Kjær Larsen (V)

FJERRITSLEV:- Der er ikke tale om en procedurefejl som beskrevet i sagsoplægget til byrådsmødet. Der er set fra min side tale om to helt klare fejl fra borgmesterens side. Det er hans opgave, at beslutningsgrundlaget er til stede i korrekt form, samt at en bygherre informeres korrekt om byrådets beslutninger. På disse to punkter har borgmesteren svigtet, så han bør have meget røde ører. Jeg vil alligevel stemme for en garanti, hvis I ændrer ordet procedurefejl til fejl fra borgmesterens side. Så kontant lagde Steen Andersen (UP) ud, da byrådet drøftede sagen om garantistillelse til et kommende byggeri i Anlægget. Han vil indbringe sagen for Tilsynsrådet for Nordjyllands Amt, så et ansvar kan placeres. Alligevel vedtog et flertal på 11 - stemmer fra Venstre og Socialdemokraterne - at yde garanti til byggeriet uden at ændre ordlyden i sagsfremstillingen, selv om de samme personer på decembermødet 2002 sagde nej. Imod stemte Steen Andersen, Ejler Winkel, Johan Svaneborg, Søren Grøn, Otto P. Kjær og Karl Aage Jespersen, alle valgt udenfor partierne. Mangelfuldt brev Fjerritslev Kommune havde i et brev til bygherren udladt at gøre opmærksom på, at byrådets beslutning var et ja til kvoten men uden, at der skulle stilles kommunal garanti. - Jeg er helt på linie med Steen Andersen. Lad os kalde tingene ved rette navn. Det er ikke en procedurefejl, når bogmesteren ikke handler mod vores afgørelse, sagde Ejler Winkel (UP). Søren Grøn (UP) fulgte op med at erklære, at han aldrig havde set mage til sagsbehandling som i denne sag. Også han var imod, at der nu blev ændret på det allerede givne nej til garantien. Borgmester Otto Kjær Larsen (V) fandt, at der havde været uklarheder i sagen, hvor et enigt byråd vedtog at søge andel i kvoten for andelsboliger men samtidig sagde nej til at ville stille kommunal garanti i forbindelse med byggeriet. - Der er to sager. Der er politisk uenighed om byggeriet, og så var der uklarhed om reglerne for garantistillelse. Men jeg har ansvaret, sagde Otto Kjær Larsen. Han fortalte, at han troede, der var en kvote til byggeriet uden krav om kommunal medfinansiering og garanti. Dette viste sig at være forkert. - Jeg skal igen beklage, at I ikke blev oplyst korrekt, da sagen var til behandling i byrådet. Jeg skal også beklage måden, denne sag er behandlet på. Men der er indtil nu ikke udbetalt penge fra kommunekassen, der er ikke stillet kommunal garanti eller udstedt byggetilladelse. Men vi har givet en bygherre tilsagn om tildeling af kvoten. Vagner Simonsen (V) bakkede borgmesteren op. - Vi satte toget i bevægelse, da vi sagde ja til kvoten. Derfor må vi slutte sagen nu. Men vi bør alle skamme os. For mig at se ønsker I enten borgmesterens hoved på et fad eller ingen garanti. Vi må tage konsekvensen af det skete og yde den garanti. Per Halsbo Larsen (S) udtrykte misbilligelse overfor borgmesteren, ham selv som viceborgmester og administrationen på rådhuset foruden økonomiudvalget. - Vi er mange med røde ører i denne sag, men vores endelige afgørelse må ikke komme bygherren til skade. Lad byggeriet gå i gang.