Skolevæsen

- Byrådet begår en fejl ved at flytte 7. klasse

Åbent brev til kommunalbestyrelsen i Løgstør Kommune angående flytningen af 7. klasse på Overlade Skole: Vi er nogle forældre i Overlade, der er frustrerede over, hvad det er der sker. Vi lever i et demokratisk samfund, men vi har svært ved at se, hvor demokratiet er i Løgstør Kommune i øjeblikket. I vedtager på UK-udvalgsmødet den 29. juli 2004, at I vil flytte 7. klasse fra Overlade Skole til Ranum Skole. I henholder jer til en rapport fra Phytea, der er på 75 sider, hvoraf flytningen af 7. klasse kun omhandler 13 sider. For godt et år siden stod den nye tilbygning til skolen klar til brug. Alle var glade, for vi troede, at nu var vores skole sikret, i hvert fald i en årrække. Men den årrække ser nu ud til kun at blive til et år. At man kan nybygge og lave om for rigtig mange penge, og senere øge skolens omkostninger ved at flytte 7. klasse, er efter vores mening dårlig forretning, da elevomkostningerne vil komme til at stige i takt med færre elever på Overlade Skole. Skolen bliver mindre og er så ikke længere rentabel og vil efter vores opfattelse på længere sigt blive lukket. Derved bliver Overlade en død by uden skole. Efter nøje gennemlæsning af Phytea-rapporten kan vi finde mange eksempler, der taler imod flytningen af 7. klasse: - En flytning af 7. klasse vil kunne opfattes som første trin i raketten til, at skolen - på sigt - vil være i risikogruppen af lukningstruede skoler på grund af for lavt elevtal. - En flytning af 7. klasse vil kunne give foreningslivet (idrætforening med videre) i lokalområdet større problemer med at hverve nye medlemmer til foreningen. - Med en flytning af 7. klasserne fra de små skoler bliver de pædagogiske muligheder og udfordringer mindre på en skole kun til 6. klasse. Noget af dynamikken i lærergruppen vil forsvinde, når 10 procent af lærergruppen, som det er tilfældet i Vindblæs (Vilsted-Vindblæs Skole, red.), skal overflyttes til anden skole (cirka halvanden lærerstilling på Overlade Skole). - For de små skoler er 7. klasserne et vigtigt element blandt andet for elevrådsarbejdet og udvikling af demokrati. - Hvis ikke det er muligt/ønskeligt at flytte 7. klasse til overbygningsskole, skal der ses på samarbejdet mellem fødeskolen og overbygningsskolen, således at nogle af de fordele, der måtte være ved en flytning, kan fastholdes. - Alle omkring folkeskolen er enige om at sætte fagligheden højt, og efter de små skolers opfattelse har de udført opgaven at undervise 7. klasse særdeles tilfredsstillende. - 7. klasse har på de små skoler en helt speciel rolle, som eleverne ikke vil få på en overbygningsskole, hvilket kan være med til at modne eleverne. - Uden 7. klasse vil det være meget svært at gennemføre en række af skolens aktiviteter, og lærerne vil miste noget af den faglige udfordring. - De små skoler, som er lokalt forankret i det nære samfund, giver en naturlig tryghed og et nærvær, som kan danne rammen om et godt miljø for børnene. Derved må vores konklusion være, at I kun har læst konklusionen på side 74 stk. 6.6 de første 18 linier. Hvis begrundelsen for flytningen var at spare penge, kunne vi til dels forstå det. Men for os at se er den eneste mulige besparelse, der fremgår i rapporten, at elevtallet kan hæves til 28 elever pr. klasse - er det ikke for mange? At en person eller en gruppe kan tage fejl i en sag, er i orden, når bare man vil acceptere, når man har taget fejl, og det mener vi, at kommunalbestyrelsen er på vej til. Så derfor: bevar 7. klasse på Overlade Skole!