Lokalpolitik

Byrådet beseglede sprogskolens lukning

HOBRO:Der blev ikke sagt mange ord, da Sprogskolen i Hobro på det formelle plan blev nedlagt som sprogskole for indvandrere med anden etnisk baggrund. Det skete på byrådets ekstraordinære møde, hvor et par andre sager også blev behandlet før politikerne går på sommerferie. Lukningen af Sprogskolen har været forberedt længe, og det var kun socilaudvalgsformand Hans Poulsen, som fandt anledning til at kommentere beslutningen. Den er en konsekvens af den nye kommunalreform, og de første signaler om, at den næppe vil kunne drives videre i et tværkommunalt samarbejde mellem alle de nuværende himmerlandske kommuner fik man tidligt på året. Da benyttede både Nibe og Sejlflod kommuner sig af deres ret til med seks måneders varsel at udmelde sig af samarbejdet. Både Nibe og Sejflflod har tilsluttet sig den kommende storkommune Aalborg. - Kommunerne i samarbejdet splittes jo for alle vinde, og derfor er det naturligt, vi nu træffer endelig beslutning om at lukke sprogskolen, sagde Hans Poulsen på byrådets møde. Samtlige kommuner i samarbejdet har naturligvis været taget i ed, og skolen, der er indrettet den tidligere realskole i Vestergade i Hobro, ophører med virkning fra årsskiftet. Hvad der skal sættes i stedet er endnu uafklaret. - Men der er nedsat en arbejdsgruppe, og hen over sommeren må vi så se, hvad den finder frem til, sagde Hans Poulsen. Arbjedsgruppen består af repræsentanter fra de ni kommuner i Himmerland, der efter kommunalreformen bliver til tre. Det er repræsentanter for den kommende Rebild Kommune, Vesthimmlerlands Kommune og Mariager Fjord Kommune.