Lokalpolitik

Byrådet bestemmer

DRONNINGLUND:Det er byrådet og ikke den nye kommunale direktion, der bestemmer udviklingen i Dronninglund Kommune. Det blev fastslået på denne uges martsmøde i byrådet, hvor de folkevalgte sagde ja til det nyudarbejdede mål- og kontraktstyringskoncept for Dronninglund Kommune. Dette koncept er udarbejdet i forlængelse af byrådets beslutning om at udbygge den decentrale drift af Dronninglund Kommune ved at indføre en mål- og kontraktstyring, hvor byrådet efter en dialog med de kommunale institutioner fastlægger det overordnede mål på de enkelte områder - hvorefter der indgås kontrakter med de enkelte institutioner for at opnå disse mål. Er der i byrådet tilfredshed med at have indført denne nye styringsform, så bed formanden for den socialdemokratiske byrådsgruppe, Peer Thisted, imidlertid ved byrådets behandling af konceptbeskrivelsen også mærke i en formulering, der af økonomidirektør Claus Stensgaard Jensen er blevet udarbejdet som et notat til det nye mål- og kontraktstyringskoncept. I dette notat står der at læse, at det efter byrådets såkaldte dialogmøder med de forskellige områder inden for den kommunale drift er direktionen, der skal beslutte, om der efterfølgende skal gennemføres en hurtig sagsbehandling af områder, eller om de bare skal indarbejdes som resultatkrav i den kommende budget- og planredegørelse for 2004. Hertil sagde Peer Thisted: - Det er vigtigt at påpege, at det fortsat er byrådet og ikke direktionen, der efter dialogmøderne bestemmer, hvad der gøres. Der er jo forskel på direktion og byråd, og derfor vil jeg gerne have, at det af protokollen fremgår, at det er byrådet, der bestemmer. Ellers havde vi jo ikke meget at give os til. Hertil svarede Venstres politiske ordfører, Peter Bandholm, at det i hans øjne ikke var nødvendigt at gribe til sådan en tilføjelse i forhold til det nævnte notat. - Det er stadig os i byrådet, der sidder med den endelige beslutningskompetence, forklarede han - hvorefter borgmester Mikael Klitgaard (V) imidlertid valgte at efterleve Peer Thisteds ønske om at føje den nævnte tilføjelse til.