Lokalpolitik

Byrådet bøjede sig for kritikken

PEDELLER Græsplænernes tilstand diskuteret i byrådet, der bøjer sig for kritik af centralisering

HOBRO:Har græsplænerne ved Hobro Kommunes børnehaver og skoler aldrig været så flotte som nu? Eller ser de tværtimod miserable ud? Opfattelserne var forskellige, da byrådet i Hobro bøjede sig for kritikken fra institutionerne og gav dem deres pedeller tilbage. Nu får institutionerne en pose penge og kan fremover selv bestemme, hvem der skal løse opgaven med at feje mv. Med vedtagelsen skruede byrådet tiden tilbage til "år nul" - til før sin egen beslutning i februar 2001 om at centralisere den udvendige vedligeholdelse af skoler og børnehaver. - Jeg synes den centrale styring var en god idé, fordi den gav en bedre udnyttelse af materiel og medarbejdere. Desværre lod det sig ikke gøre i praksis. Og det er ikke ment som en kritik af de enkelte medarbejdere, der har løst opgaven på bedste vis. Men det har vist sig svært at koordinere, sagde teknisk udvalgs formand Preben Christensen (S), der dog efterlyste dokumentation for kritikken. Den dokumentation var hans partifælle Hans Poulsen, leder af børnehaven Stoldal i Hobro, villig til at levere. Hans Poulsen ville meget gerne tage Preben Christensen med på sight-seeing for at vise ham tingenes sørgerlige tilstand. - Nogle steder ser det miserabelt ud, og oppe hos os har vi ikke fået slået græs i år. Jeg ringede i morges til kommunen og brokkede mig. En af grundene til, at ordningen ikke fungerer er, at medarbejderne kommer på gæstevisit i institutionerne. Hvis de bliver forankret, føler de et ansvar, sagde Hans Poulsen. Jan Hviid gav ham ret. Det var i den allerbedste mening, at byrådet i sin tid overflyttede opgaven fra børne- og kulturforvaltningen til teknisk forvaltning, men det har ikke været en succes - der har manglet ejerskab, sagde Jan Hviid. De konservatives Preben Jensen var som den eneste i byrådet tilhænger af at fastholde centraliseringen. Han sagde, at det klare formål med byrådets beslutning for to år siden var at skaffe en gevinst ved at arbejdet blev udført hvor ekspertisen er, nemlig i materielgården. - Desværre var der i nogle politiske kredse en modvillighed imod ordningen, som indebar at den ikke kom ud på den måde som var tiltænkt, så vi ikke fik den økonomiske gevinst. Jeg beklager at byrådet ikke har så meget hår på brystet, at man tør gennemføre ændringen, sagde Preben Jensen. Han opremsede de mange fordele ved en centralisering. Det er efter hans mening en bedre udnyttelse af ressourcerne, og så er det også et stort plus, at skole- og institutionsledere kan beskæftige sig med det de er gode til, nemlig at drive skoler og institutioner. - Vores plæner har aldrig været så flotte som nu, lød det fra Preben Jensen, der som den eneste undlod at stemme.