Byrådet bør stå fast i Napstjert

Betty Steglich-Pedersen opfordrer byrådet til at stå fast ved tidligere beslutning.

Betty Steglich-Pedersen: Byrådet bør fastholde sin tidligere beslutning. Arkivfoto: Peter Broen

Betty Steglich-Pedersen: Byrådet bør fastholde sin tidligere beslutning. Arkivfoto: Peter Broen

Peter Nielsen (K), Ålbæk, rejser i Nordjyske d. 26.03 politisk - sagen om nedlæggelse af en hundrede år gammel - og stadig brugt forbindelsesvej i Napstjert. Det er en sag, hvor der nu alene er tale om nogle juridiske knaster og teknikaliteter, som kommunen forvaltningsretligt er forpligtet til at udrede - hvilket Peter Nielsen godt ved - før byrådets beslutning igen kan stå ved magt. Byrådet vedtog den 24.11.10 med overvældende flertal - 22 stemte for, 7 imod og 2 undlod at stemme - at optage den gamle markvej som offentlig sti for at sikre, at Jerup," Landsbyen mellem Hede og Hav", ikke skulle skæres midt over, således at der ikke længere er adgang mellem heden og havet - og dermed miste det væsentligste bosætnings- og udviklingspotentiale for hele området. Vores anden konservative politiker Jens Porsborg var den ene af de to, der nu igen har begæret sagen indbragt for byrådet. Han sidder også som Frederikshavns repræsentant i Projekt Riderute Nordvendsyssel, iværksat i 1994 af - ikke mindst landboorganisationerne og de dengang fem kommuner o.a. - som en vision for at opretholde livet på landet og øge mulighederne for indtjening for landbrugserhvervet mv. Han eller Peter Nielsen kan vel ikke mene, at denne vækstdynamo alene skal udvikle sig i Hjørring Kommune? Der er næppe en eneste erhvervskonference i de senere år, der ikke har peget på naturen i Frederikshavn som et afgørende vækst- og bosætningspotentiale. Byrådsseminaret og udviklingsstrategien peger helt målrettet på, at Frederikshavn, som bosætnings- erhvervs- og turistkommune skal fremme anlæg og aktivitetsmuligheder i naturen, fremme af kystturismen og anlægge stier mv. Det helt store forlorne paradoks er i øvrigt, at de, der ikke selv ønsker at bidrage til denne udvikling, sætter deres landejendomme eller sommerhuse til salg med henvisning til bl.a. de rekreative ridemuligheder mv. der findes i området.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.