Byrådet delt om sprogklasser

Flertal i Venstre stemte mod flytning af specialklasser fra Bagterp til Lundergårdskolen.

Lundergårdskolen ( billedet) overtager sprogklasserne fra Bagterpskolen. Arkivfoto: Henrik Louis

Lundergårdskolen ( billedet) overtager sprogklasserne fra Bagterpskolen. Arkivfoto: Henrik Louis

Sprogklasserne - specialundervisningsklasser - på Bagterpskolen flyttes til Lundergårdskolen. Det besluttede et byrådsflertal onsdag aften. Det kan betyde et principielt brud med kommunens hidtidige skolepolitik, lød det advarende fra et flertal i Venstres gruppe, som fik støtte fra Dansk Folkepartis Morten A. Petersen. Byrådet skulle vælge mellem to forslag: Det ene vil anbringe sprogklasserne på Rakkeby Skole og det andet på Lundergårdskolen. Børne - og undervisningsudvalgets formand, Viggo Bilde (UP) talte på flertallets vegne. - Eleverne i sprogklasserne kan ikke være på Bagterpskolen. Der er ikke plads på skolen. Den bedste løsning for eleverne i sprogklasserne vil være at flytte dem til en stor skole, så eleverne har nogle jævnaldrende at spejle sig i. Det kan de ikke, hvis vi flytter dem til Rakkeby, da man på Rakkeby Skole kun har de yngste elever tilbage, hvis der også skal være plads til sprogklasserne, sagde Viggo Bilde. - Vi er nødt til at vælge den pædagogisk set bedste løsning. Af hensyn til børnene. Venstres gruppeformand, Susanne Sander, og hele Venstregruppen på nær Morten Bjerg Jakobsen, erklærede sig uenig i flytningen til Lundergårdskolen. Principiel uenighed Susanne Sander betegnede det som en principiel uenighed. - Bagterp og Rakkeby hører sammen i et skolecenter og de havde aftalt, at eleverne i sprogklasserne skulle flyttes til Rakkeby Skole. Det var skolebestyrelsens ønske. Hvis man lytter til høringssvarene fra kommunens skolebestyrelser kan man punktere argumenterne for at flytte sprogklasserne til Lundergård punkt for punkt, sagde Susanne Sander. - Jeg mener helt principielt, at vi bør følge skolebestyrelsens ønske, når vi nu en gang har etableret skolecentre i kommunen. Bent Mikkelsen (SF) gjorde opmærksom på, at man kunne plukke i skolebestyrelsernes høringssvar, så de passer til ens eget argument. - For SF vægter den faglige begrundelse for at flytte eleverne til Lundergårdskolen meget højt. Man kan sagtens flytte sprogklassernes lærergruppe med til Rakkeby, men man kan ikke dér sikre, at eleverne får nogle jævnaldrende at spejle sig i, sagde Bent Mikkelsen. Morten Petersen (DF) afviste spejlingsargumentet. - Det er ikke sikkert, at man får en god spejling på Lundergårdskolen. Jeg har haft erfaringer for at elever fra specialklasser, som blev flyttet til Hørmested Skole i stedet havde godt af den fred og ro, der er på en lille skole, hvor lærerne kender alle eleverne. Tit er det jo noget andet end sproget, det er galt med, sagde Morten Petersen. Oprindelig amtet Borgmester Arne Boelt (S) gjorde opmærksom på, at sprogklasserne oprindeligt hørte under amtet, som havde stillet krav til de skoler, klasserne skulle anbringes på. I Bagterpskolens tilfælde altså på en stor skole med alle alderstrin. - Det faglige argument har altid været vigtigt i forhold til netop de klasser, sagde Arne Boelt. Han blev bakket op af Morten Bjerg Jakobsen (V). - Vi skal huske på, at den lærermæssige faglighed, vi samler på Lundergårdskolen også vil være til gavn for børn på Lundergårdskolen. Og sprogbørn har altså ikke brug for ro. De har brug for kommunikation, sagde Morten Bjerg Jakobsen. Søgt argument Konservatives Jens Broen gjorde opmærksom på, at diskussionen om anbringelse på stor eller lille skole kun kommer, fordi Bagterpskolen er kommet i bekneb for plads. - Hvis Bagterp havde haft lokaler nok, ville sprogklasserne være blevet der. Så argumentationen om, at det pludselig er specielt godt med ro på en lille skole, forekommer mig søgt, sagde Jens Broen. Bagterpskolen mangler 10 klasseværelser og seks specialklasseværelser, oplyste Viggo Bilde (UP). Venstres gruppe på nær Morten Bjerg Jakobsen stillede et ændringsforslag, som blev stemt ned med stemmerne 17-10.