Lokalpolitik

Byrådet er blevet præsenteret for en tretrinsraket for musikteatret

Man kan gøre det akutte, det nødvendige eller det mere langsigtet visionære.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Visionsprojekt 2007 for Thisted Musikteater, der her ses fra Hjultorv. Bemærk den nye tredjesalsetage op i højde med scenetårnet og udbygningen af første- og andensalsetagerne ud over p-pladsen.

Thisted Byråds børne-, familie- og kulturudvalg har besluttet, at det holder sit møde tirsdag 8. januar i Thisted Musikteater, hvor udvalgsmedlemmerne samtidig præsenteres for den tretrinsraket af planer, musikteatrets bestyrelse netop har præsenteret såvel forvaltningen som alle byrådets medlemmer for. De tre trin består i for det første en helt nødvendig vedligeholdelsesindsats, efter at kommunen i både 2006 og 2007 - angiveligt på grund af kommunesammenlægningen - ikke har villet bevilge det årlige ekstrabeløb til vedligeholdelse, som man ellers tidligere har aftalt. Vurderingen er, at der er brug for 300.000 kr. her og nu til en indsats, der skal igangsættes i begyndelsen af 2008, herunder supplering af borde og stole, udskiftning af en yderdør samt af træværk og dør ved en anden indgang plus udskiftning af nogle vinduer. De næste to trin er hhv. en totalrenovering af den nuværende bygning - skønsmæssigt til 2,5 mio. kr. - eller udbygning af den nuværende bygning til et egentligt kulturhus. Dette sidste skønnes at ville koste i størrelsesordenen 25-45 mio. kr., siger musikteatrets daglige leder, Allan Christiansen, som fortæller, at efter at have hørt politikerne vil musikteatrets bestyrelse næste år gå i gang med at få undersøgt tre spørgsmål: Kan det lade sig gøre? Hvad vil det koste? Hvem skal betale? Visionsprogrammet, der nu er sendt til politikerne, indebærer følgende større udvidelser: * Stueetagen: Udbygning med et kulisselager over garagerne ved Hjultorv. * Førstesalen: Udvidelse af glassalen udover p-pladsen ved Hjultorv. Foyer og gobelinsal lægges sammen. Etablering af intimscene. Ny permanent opbygning af teatersalen. * Andensalen: Ny etage ud over gobelinsal, glassal og den ovenfor nævnte udvidelse af førstesalen. Skal bruges til bl.a. øvesal, rekvisitrum og administration. * Tredjesalen: Ny etage oven på teatersalen op i niveau med scenetårnet. Skal bruges til konferencefaciliteter, herunder et anretterkøkken. Dertil kommer etableringen af en ny, udvendig publikumselevator ved p-pladsen ved logen og en ny, indvendig vare- og sceneelevator inden for dobbeltdøren til Hjultorvet. - Thisted Musikteater bliver i dag brugt til mange formål, og med disse nye tiltag vil huset blive anvendeligt til endnu flere aktiviteter, siger Allan Christiansen, der i øvrigt henviser til, at i visionsprogrammet forklares det udbyggende, hvordan de forskellige initiativer vil være forbedringer for publikum, for arrangørerne og for de udøvende kunstnere samt endelig for husets personale. Udover de periodiske arrangører og lejere har Thy Teater, Thisted Håndværkerforening og Natteravnene i dag faste lejemål i musikteatret.