Byrådet er klar til skattenedsættelse

Skatteborgerne i Farsø skal under alle omstændigheder betale mindre i skat

FARSØ:Regeringen har gjort, hvad den kunne for at sætte landets kommuner under en eller anden for for administration. Skatten må ikke stige, og vækstrammen er sat til 0,7 pct. Så det er ikke nemme odds, medlemmerne af Farsøs kommunalbestyrelse har, når de onsdag eftermiddag skal tage endelig stilling til budgettet for 2004. Lyspunkter Men der er dog lyspunkter. Et flertal går ind for, at skatten skal ned med 0,1 pct. og samtidig har Farsø Kommune på grund af ekstraordinære udgifter fået lavet en aftale, der sikrer, at væksten må stige med 0,5 pct. ud over den vedtagne værdi på 0,7 pct. I praksis betyder det, at økonomien hænger sammen med et træk fra den kommunale kasse på 3,3 millioner kroner. Et mindretal ser dog gerne, at skatten skal sættes ned med 0,5 pct. men til gengæld vil det kræve, at der ikke umiddelbart afsættes flere midler til fornyelsen af Farsøs bymidte. Meget tyder dog på, at det bliver flertallets indstilling, der går igennem på mødet i morgen. Økonomien i kommunen er også præget af andre fak-torer udefra, hvor det især er usikkerheden om det tilskud, som Farsø Kommune som særligt vanskeligt stillet har fået, stadig vil have samme størrelse som før. Kommunernes Landsforening har dog oplyst, at man kan regne med et tilskud på 6,9 millioner kroner, som derfor er indregnet i budgettet. Til gengæld ved man ikke, hvordan tilskud og udligning ser ud fra 2005. Penge i kassen Men tilskud eller ej - kommunen anslår i budgetoverslagene frem til 2007, at skatteindtægterne skal stige samtidig med, at kommunen gradvist nedbringer sin gæld. Ser man på likviditeten - altså hvor mange penge, der er på kistebunden - så ser det også ganske pænt ud med en svagt stigende kassebeholdning frem til og med 2007. Så der er penge til blandt andet at styrke ældreområdet, som ifølge budgetforliget mellem Venstre, Bylisten og Socialdemokraterne får tilført 600.000 kroner. Pengene skal blandt andet gå til en udvidelse af visitationsordningen samt til aflønning af en adminstrativ medarbejder.