Lokalpolitik

Byrådet er præget af bedemandspolitikere

NEDSLÅENDE:Politiske bedemænd befolker Års Byråd. Borgmester, viceborgmester og socialudvalgsformand hører til kategorien. De begraver ubekvemme kendsgerninger. Denne politikertype forklarer kun sager i positivt lys. Spørgsmål om anstrengt kommunal økonomi begraves i årsager uden for lokalpolitisk indflydelse. Enhver, der blot antyder andet, jordes i personlig mudderkastning. Hele byrådet deltager i jordefærden. Der fyger beskyldninger om manglende skrive-og læsefærdigheder. Den formastelige forbryder er illoyal. Vreden skyller mod manden, som i læserbreve søgte at udtrykke andre måder at mestre lokalpolitikken på. Fantastisk nedslående at overvære. I samme byråd bruges suverænt ordet implementere. Dog kniber det med brugen af kan og kunne, skal og skulle. Ingen stilsikkerhed i basal kunnen. Spørger man om flyvepladsproblemer og økonomi, intet svar. Spørger man til politisk stillingtagen til narkoudviklingen i Aars, intet svar. Der foreligger endda pæn dokumentation for misbrug af faldskærmsflyvning. Registreret af folk, som lider under støjen. Alt er meddelt kommunen af det amtslige tilsyn. Kommunen kender til unøjagtige data og brugermisligholdelse af flyvepladsjournalen. Lokalt opleves disse overtrædelser af tilladelse til overflyvning som ren terrorisme af støjforurening. På en flyvepladsrelateret hjemmeside kan man læse om denne himmelske springplads. Det skrives helt åbent, at her er frit spil. Ingen kommunal kontrol eller pres for overholdelse af regler for flyvning. Politikerne skal ikke nyde noget. Der kunne jo også yderligere komme ubehagelige spørgsmål til drift og økonomi. Bedemandsmentaliteten sætter ind. Det gør den også i "narko ud af byen". Politisk igangsat af viceborgmester og socialudvalgsformand. Til skatteborgerne oplyste de glædestrålende om en million kroner i tilskud. De glemte at fortælle, at det kommunale bidrag udgør mindst lige så meget. Ikke rart, nu hvor kommunen står og mangler 7 – 8 millioner på budgettet. Derfor begraver disse to politikere også deres lyst til at stå frem med politisk vurdering af projektet. Der er ingen stemmer i at demonstrere den manglende politiske tæft. Tilskuddet medførte yderligere gældsætning. Og narkosituationen er af samme liden størrelse, som den altid har været.