Byrådet er splittet i sag om nyt stadion

ØKONOMI:Under ovennævnte overskrift har flere byrådsmedlemmer udtalt sig om vanskelighederne ved at etablere et nyt stadion i Hjørring. Og de ser - så vidt jeg kan læse - to problemer. Det første er, hvor det pågældende nye stadion skal ligge. Et problem, som kun de valgte politikere i samvirke med idrætsforeningerne kan og skal løse. Det andet problem - det med at skaffe pengene - er da ikke så vanskeligt. Også uden at forhøje skatterne. Hjørring Kommune ejer, sammen med andre nordjyske kommuner, et affaldsforbrændingsanlæg repræ- senterende en større værdi. det er da nærliggende, at Hjørrings politikere overtaler sine medejere til et salg af dette anlæg. Alle kommuner vil jo få noget ud af det. At eje og drive et forbræn- dingsanlæg er ikke nødvendigvis en kommunal opgave. Da man tilbage i 1960 etablerede fjernvarme i Hjørring kastede man således ikke én krone i dette. Initiativrige folk etablerede et forbrugerejet selskab, der med tiden har udviklet sig til et af landets største forbrugerejede selskaber. Og det har da nu virket i snart et halvt århundrede til såvel forbrugeres som byens tilfredshed. Jeg kan forstå, at kommunerne ved opstarten af et forbrændingsanlæg har fundet det nødvendigt at bruge penge til dette. Men nu virket det jo. Så hvorfor ikke hente kapitalen hjem igen og være glade for, at man uden at skulle kradse yderligere midler ind, kan etablere det moderne og tidssvarende stadion, man nu har talt om så længe. Jeg kan ikke forstå det. Specielt ikke, fordi Hjørring Kommune ellers har haft øjnene åbne for nødvendigheden af at "brande" Hjørring. Fortuna, som gør Hjørring kendt langt ud over landets grænser, fortjener et nyt stadion. Hurtigt. HI, som gør et meget flot arbejde med vore unge mennesker, kan gøre Hjørring kendt langt ud over kommunens grænser. De fortjener et nyt stadion. Hurtigt. Hjørring, og Hjørrings borgere, som på det seneste ikke har oplevet udelt medgang, fortjener et nyt stadion. Sluttelig vil jeg blot anføre, at jeg som valgt bestyrelsesformand for netop Hjørring Varmeforsyning, ved, at en samdrift af vores store kraft/varmeværk med forbrændingsanlægget, vil give os nogle muligheder. Og vi har midlerne til at handle. Nu - og ikke i morgen. Som Tordenskjold engang sagde til sine soldater, vil jeg nu sige til byrådsmedlemmerne: Hvad dælen nøler I efter.