Byrådet gav kølemaden det endelige dødsstød

HJØRRING:Borgerprotesterne fra byens ældre har været højrøstede og vedholdende mod indførelsen af kølemad i stedet for varmholdt mad og onsdag aften gav byrådet kølemaden dødsstødet. Man opgiver at sende kølemad ud til byens ældre, men årsagen er, at det bliver for dyrt. Borgmester Bent Brown (S) præsenterede meget præcist, hvad dagsordenspunktet handlede om: - Først bad vi under stor ståhej byrådet om at lave den varme mad kold, nu beder vi om det omvendte, lød det fra Bent Brown. Han gav derefter ordet til formanden for socialudvalget Helmuth Zickert (S) og bad ham forklare hvorfor. - Vi vedtog i sin tid at gå fra varmholdt mad til kølemad under en sparerunde. Alternativet ville være at skære i hjælpen til de ældre, og det ville vi ikke. Rapporten, der fortalte, at vi ville spare penge ved kølemad, holder imidlertid ikke vand. Det bliver dyrere end forventet at gå fra at levere varmholdt mad til at levere kølemad, så besparelsen er forsvundet, lød det fra Helmuth Zickert. Byrådet sløjfer nu lukningen af køkkenet på Vesterlund og byens ældre får som sædvanligt varm mad leveret. Kun plejecentre fortsætter med at modtage kølemad, hvilket SFs Jørn E. Christiansen kritiserede. Tilhængere fremhævede at beboere og pårørende bakker kølemad på plejecentre op.