Lokalpolitik

Byrådet hasteindkaldt til nyt møde

Bygherre venter overraskende på grønt lys for udstykning af 130 grunde

Der bliver næppe udstykket flere kommunale grunde til bolig- og erhvervsformål i tilflytter-mekkaet Nibe foreløbig, lyder meldingen fra Aalborg. Private kan dog også udstykke, og sådan en står klar at opføre op mod 130 parcelhuse, men et skovbælte er kommet i vejen. arkivfoto: torben hansen

Der bliver næppe udstykket flere kommunale grunde til bolig- og erhvervsformål i tilflytter-mekkaet Nibe foreløbig, lyder meldingen fra Aalborg. Private kan dog også udstykke, og sådan en står klar at opføre op mod 130 parcelhuse, men et skovbælte er kommet i vejen. arkivfoto: torben hansen

NIBE:Den lokale storbygherre, Peter ”Kimbo” Nielsen, må væbne sig med tålmodighed. Byrådet har netop udsat første-behandlingen af Lokalplan 95, der tillader byggeriet af op mod 130 parcelhuse syd for Skalskoven og vest for gravhøjen Skalhøj. Et enigt byråd fulgte opfordringen fra borgmester Jens Østergaard Madsen. - Vi skal være på sikker juridisk grund. En byggesag i nabolaget er på vej i landsretten, og vi skal ikke have flere af den slags, hvor en boligejer kan hævde, at han byggede under forudsætninger, der ikke længere holder, argumenterer Jens Østergaard Madsen. Den planlagte udstykning bliver nabo til eksisterende boliger, der ifølge den gamle lokalplan 28 er sikret et 50 meter bredt skovbælte. - Nu skal vi have sat en hasteundersøgelse i gang. Den skal fastslå, om det nye boligområde kommer for tæt på, og gør indhug i skovbæltet. Borgmesteren indkaldte på stedet byrådet til et nyt byrådsmøde næste onsdag kl. 17 med den ene sag på menuen. - Bygherren skal have al mulig ros for initiativet. Især i denne tid, hvor flertallet i Ny Aalborg åbenbart ikke vil tillade flere kommunale udstykninger i Nibe. - Vi har derfor kun de private investorer tilbage. Kommende rådmand om end med forsinkelse, Tina French Nielsen (V), frygter også for fødedygtigheden af nye kommunale udstykninger i den nærmeste fremtid, selv om der er tæt på udsolgt. - Aalborg Kommune kappes ikke lige frem om at udstykke i den gamle Nibe Kommune, erfarer hun. Landmand Niels Holger Fisker solgte for nogle måneder siden det attraktive område til Peter ”Kimbo” Nielsen for et større millionbeløb. Jens Østergaard Madsen beklager udsættelsen af førstebehandlingen, der kommer i kølvandet på enige indstillinger om et ja i planlægningsrådet og økonomiudvalget så sent som tirsdag i sidste uge. - Vi skal dog have forståelse for, at en boligejer, der måske har bygget for tre millioner kroner, ønsker at beskytte sine kapital-interesser. - Derfor skal der ikke være noget at komme efter. En tilhører på byrådsmødet bemærker dog, at skovbæltet tilsyneladende ikke er helt helligt for nuværende beboere på nabo-udstykningen. - Nogle er jo begyndt, at klippe toppen af træer for at skaffe sig en bedre udsigt, bemærker Yvonne Klokkerholm. Sammenlægningsudvalgets Elin Møller (S) foreslår, at Lokalplan 95 bliver tilføjet et afsnit om trakfiksikring. - På samme måde som ved udstykningen af Eventyrbakken. Beslutter byrådet onsdag at sende lokalplanen i offentlig høring, kan den tidligst vedtages endeligt på det absolut sidste byrådsmøde i Nibe Kommunes historie - onsdag 20. december.