Lokalpolitik

Byrådet holder sidste møde før sommerferie

HIRTSHALS: Byrådsmødet onsdag aften i Hirtshals kommune, blev det sidste inden byrøddernes sommerferie. I lighed med tidligere år, besluttede et enigt byråd, at aflyse sit møde i juli. På byrådsmødet orienterede borgmester Knud Størup, blandt andet om status for kommuneplanrevisionen, som er under udarbejdelse. Borgmesteren understregede, at der fortsat kun er tale om et oplæg og at byrådet tidligst til december skal stemme om den endelig kommuneplanreform. - Vi vil have resultaterne fra vores arkitektkonkurrence med i planen og vi skal se på mulige løsninger for et musik- og kulturhus, berettede Størup. Behovet for flere erhvervsarealer i kommunen skal med i planen og på søsiden arbejder Hirtshals Havn med en såkaldt masterplan. - Den bliver udarbejdet med forslag, som havnen har modtaget, efter møder med havnens brugere, fortalte Knud Størup. Byrådet godkendte at, kommuneplanreformen sendes i offentlig hørring. På mødet godkendte byrådet regnskaberne fra Miljøcenter Vendsyssel I/S, men ikke uden løftede pegefingre. Selskabet årsregnskab for 2004 udviser et underskud på næsten 314.000 kr. Det er mere 236.000 kroner mere end budgetteret. Med byrådets godkendelse følger en bemærkning om, at resultatet er utilfredsstillende. Samtidig blev det taget til efterretning, at selskabets bestyrelse nu griber ind med løbende opfølgning af selskabets budget. Selve underskuddet skal dækkes af selskabets egenkapital. cvm