Byrådet holdt uvidende

Formand for teknisk udvalg forudser stank fra kyllingefarm

AARS:Politikerne i Aars byråd var uvidende om, at den planlagte, bynære golfbane kommer til at ligge få hundrede meter fra en stor kyllingefarm. En halv gang større end den farm, som borgere i Haubro klager over giver dem lugtgener. - Det var først, da jeg så tegningerne til en lokalplan for golfbanen, at jeg opdagede, at der var en kyllingefarm kun 350 meter fra lokalplanområdet, fortæller formanden for teknisk udvalg, Bjarne Jensen. Derfor bad teknisk udvalg om, at økonomiudvalget drøftede sagen igen, inden lokalplanen bliver forelagt byrådet onsdag. - Jeg kunne se på tegningen, at der var noget, som kunne ligne en kyllingefarm, og det fik jeg bekræftet. Byrådet har trods alt bevilget fire millioner kroner til, at projektet kan komme i gang, understreger Bjarne Jensen videre. - Derfor mener jeg, at man skal overveje et mageskifte, sådan at den ny golfbane kommer til at ligge længere nordpå mod Løgstør-banen. Bjarne Jensen synes, det er en god ide med en bynær golfbane, men han tror ikke på, at gæster fra Norge, Sverige og Tyskland vil spille på en golfbane, hvor måske ni huller i perioder er ombølget af ildelugtende ammoniak fra den store kyllingefarm vest for golfbanen. - Vi kører jo et projekt i Haubro, som vi skal evaluere til september. Erfaringerne herfra viser, at faktisk hele Haubro er berørt at lugten fra kyllingefarmen. Det vil sige i en afstand af op til 1200 meter, fortsætter Bjarne Jensen. Den bynære golfbane ved Aars er tænkt anlagt på jordene til Tandrupgaard og strækker sig over 78 hektarer fra Industrivej i syd til Aggersundvej i nord. Økonomiudvalget har ikke ønsket at drøfte en ændring af den nye golfbane. Borgmester Knud Kristensen udtaler, at projektgruppen bag planerne for den nye golfbane var opmærksom på, at der i nærheden er en kyllingefarm. Derfor indstiller økonomiudvalget til byrådet, at den sender lokalplanen ud i offentlig høring i otte uger, som lovgivningen foreskriver. Bag golfprojektet står en projektgruppe bestående af arkitekt Niels Krogh Madsen, advokat John Nielsen og revisor Bernt Neergaard Jacobsen, som efter det sidste byrådsmøde i Aars udsendte en pressemeddelelse om, at "efter knap et års arbejde med at udrede mulighederne for etablering af en golfbane ved Aars, er mulighederne nu tilstede efter Aars byråds beslutning om at yde en kaution på tre million kroner. Golfbanen med tilhørende bygninger og maskiner anskaffes og udbygges af et aktieselskab under etablering, Aars Golfbane."