Lokalpolitik

Byrådet kom vidt omkring

Drøftede alt fra nye lokalplaner i V. Hassing til Fjordparkens fremtid i Hals

GANDRUP:Byrådet kom vidt omkring i sagsbehandlingen, da der i går var indkaldt til oktober måneds andet byrådsmøde efter godkendelsen af næste års kommunebudget for to uger siden. Som nævnt andetsteds på denne side blev byrådsmødet indledt med en stilfærdig borgerprotest, men derudover bød aftenen på en bred vifte af vidtfavnende sager, der svingede lige fra nye lokalplaner i V. Hassing til ældrecenter Fjordparkens fremtid i Hals. Plads til ny virksomhed Med hensyn til de nye lokalplaner i V. Hassing var det erhvervsområdet ved Skov-husvej, at det drejede sig om. Her sagde byrådet i enighed god for en ny lokalplan, der af byrådet tidligere i år blev kørt i stilling som en erstatning for den tidligere lokalplan i området. Når der var behov for en ny lokalplan, hang det sammen med virksomheden Polar Seafoods ønske om at slå sig ned i V. Hassing med blandt andet en 15 meter høj bygning som en del af nybyggeriet. Det var der med den gamle lokalplan ikke mulighed for, idet maksimalhøjden dér var sat til 8,5 meter, og da teknisk udvalg tidligere i år sagde ja til at give de dispensationer, der var nødvendige i forhold til den gamle lokalplan, blev denne godkendelse af en utilfreds nabokreds fulgt op med en klage til Naturklagenævnet. Herfra lød meldingen efterfølgende, at klagen ikke havde opsættende virkning, og det fik så Hals Kommune til at give Polar Seafood den påkrævede byggetilladelse - men stadig i forhold til den gamle lokalplan. Sideløbende hermed blev der imidlertid sendt et nyt lokalplanforslag for området ud i offentlig høring - med blandt andet en ny maksimalhøjde på 15 meter - og det var dén, der med en lille ændring vedrørende vejforholdene i området blev endelig godkendt af byrådet i går. Trods en ny dynge af protester fra en række af naboerne i området. Ud over den nye lokalplan, der uanset Naturklagenævnets forestående afgørelse i klagesagen giver Polar Seafood de planmæssige rammer, der for den nye virksomhed er nødvendige for at kunne etablere sig i V. Hassing, så sagde byrådet også god for en anden, tilknyttet lokalplan, der åbner mulighed for, at Polar Seafood også på sigt kan få plads til at placere sin administrationsafdeling i V. Hassing - ved siden af produktions- og lagerfaciliteterne, som p.t. er ved at skyde op i erhvervsområdet ved Skovhusvej. Her må der kun bygges i op til 8,5 meters højde. Fjordparken bliver Ud over V. Hassing-lokalplanerne, der i øvrigt ikke medførte nogen debat, kiggede byrådet også på en række andre sager, og blandt disse fandt man - som nævnt i indledningen - også spørgsmålet om Fjordparkens fremtid i Hals. Her sagde byrådet i enighed ja til, at Fjordparken skal blive, hvor det er nu - hvorefter der nu skal gennemføres en renovering af det eksisterende ældrecenter, ligesom der også skal bygges en ny tilbygning. Verbal duel Var det heller ikke en beslutning, der førte den store debat med sig, så var det samme til gengæld ikke tilfældet med en sag, der på papiret så ret harmløs ud. Det drejede sig om det endelige anlægsregnskab for IT-huset Innovationsgaarden i V. Hassing, hvor der blev tale om et kærkomment mindreforbrug på godt 20.000 kr, og her benyttede borgmester Bent Sørensen (S) lejligheden til at glæde sig over, at Innovationsgaarden nu er fuldt udlejet - ligesom han slog fast, at byrådet gjorde det rigtige ved at være tålmodige - trods en række bemærkninger undervejs, som Bent Sørensen betegnede som ”dumsmarte”. Hertil svarede Johannes Elsnab (V), at karaktergivningen i forbindelse med IT-husets historie kun lå på det jævne, og det fik efterfølgende Sørn Nordhald (S) til at skælde ud på Johannes Elsnab for, hvad han opfattede som en urimelig og voldsom kritik af Innovationsgaardens bestyrelse.

Forsiden