Lokalpolitik

Byrådet kort

} For andet byrådsmøde i træk indledte Hirtshals Byråd mødet onsdag med at godkende en udtræden og indkalde en stedfortræder. Ole Holm Nielsen havde anmodet om at udtræde straks, og istedet blev suppleanten Mogens B. Christensen indkaldt. Borgmester Knud Størup (Borgerlisten) bad Mogens Bjerre (S)overbringe Ole Holm Nielsen burådets tak for indsatsen i rådet igennem 10 år. Mogens Christensen overtager Ole Holm Nielsens poster, dog således at det bliver Mogens bjerre, der afløser Ole Holm Nielsen i økonomiudvalget. Mogens Christensen udtræder desuden af skatteankenævnet, hvor han afløses af Axel Hartmann. } Helle Skatka, Bindslev fik byrådets blå stempel til at udtræde af skolebestyrelsen ved Bindslev Skole. Byrådet indstillede, at esuppleanten Lars Præstgaard i stedet indtræder i bestyrelsen. } Suppleant Ove Jensen, Tuen varetager indtil nytår Peter A. Jacobsens plads i Folkeoplysningsrådet. Det vedtog byrådet. Peter A Jacobsen opholder sig indtil nytår på grønland. Til hans plads i Integrationsrådet skal Folkeoplysningsudvalget finde en suppleant. } I sin forelæggelse af budgetforslaget fremhævede borgmester Knud Størup (Borgerlisten) tre af de væsentligste punkter. For det første motorvejstilslutningen, som der i budgettet er afsat 1 mio. kr til. Dernæst nedrivningen af Margre-thevejsbroen, som der er afsat 1,32 mio kr. til på budgettet. Endelig var borgmesteren særlig glad for, at det var lykkedes at nedsætte taksterne til børnepasning. - Dermed sender vi et signal om, at Hirtshals er en børne- og familievenlig kommune, sagde han. } Såvel skatteprocent (20,8) som grundskyldspromille (16,8) forbliver med budgetudkastet uændret. Men med forslaget lykkedes det også Hirtshals Kommune at holde stigningen i seviceudgifterne under det af Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen anbefalede. I Hirtshals vil stigningen blive på 0,27 procent - og der er langt op til de 0.65 procent regeringen og KL kræver, at kommunerne holder sig under. } Henrik Guldsø (DF) foreslog i under budgetdebatten, at man i forbindelse med det kommende EU-valg holder en folkeafstemning om befolkningens holdning til et musik- og kulturhus. Hvis befolkningen skulle stemme for et sådant hus, ville han ovenikøbet være parat til støtte projektet personligt - også økonomisk. Det mente han dog ikke, der var nogen særlig udsigt til.