Lokalpolitik

Byrådet lagde låg på årelang vindmøllesag fra Try

TRY:Byrådet har på denne uges februarmøde lagt endegyldigt låg på den årelange sag om den længe planlagte vindmøllepark ved Gretterholtvej syd for Try. Det skete ved at tage en afgørelse fra Naturklagenævnet til efterretning - en afgørelse, hvor den seneste klage fra den utilfredse nabogruppe var blevet afvist. Naboernes politiske forkæmper, Asta Skaksen (V), benyttede lejligheden til at gentage sin i sagsforløbet flittigt fremførte holdning om, at hun grundlæggende er tilhænger af vindenergi, men at hun er modstander af at placere en vindmøllepark i et smukt naturområde som det nævnte. Samtidig fik hun det ført til protokols, at hun fandt det uheldigt, at den seneste afgørelse fra Naturklagenævnet kun var en formandsbeslutning.