Lokalpolitik

Byrådet lukkede og slukkede

Sidste byrådsmøde i går

By­rå­det og kom­mu­nal­di­rek­tør fo­to­gra­fe­ret på det uigen­kal­de­ligt sid­ste by­råds­mø­de i Løg­stør i går. Den ra­di­ka­le Nin­ni Gjes­sing hav­de meldt af­bud til mø­det. foto: gre­te dahl

By­rå­det og kom­mu­nal­di­rek­tør fo­to­gra­fe­ret på det uigen­kal­de­ligt sid­ste by­råds­mø­de i Løg­stør i går. Den ra­di­ka­le Nin­ni Gjes­sing hav­de meldt af­bud til mø­det. foto: gre­te dahl

LØGSTØR:- Tak for godt og solidt arbejde på borgernes vegne. Det var afskedssalutten borgmester Jens Lauritzen (V) sendte byrådet hjem med i går efter det sidste byrådsmøde i Løgstør Kommunes historie. I det ene hjørne af byrådssalen stod papkasserne klar. Flyttefirmaet rykker ind efter juleferien. Og i et andet hjørne stod et stort maleri, som medlemmerne af byrådet har malet. De påstod hårdnakket, at det skal ligne et motiv fra Vilsted Sø - og meningen er, at maleriet skal overdrages til lokalhistorisk arkiv. Inden byrådsmedlemmerne drog hjem på juleferie i går, satte de deres signatur bag på det fælles maleri. Det tog nøjagtig 14 minutter at afholde det sidste byrådsmøde i kommunens historie. Der var kun tre punkter på dagsordenen - punkter som man ikke havde kunnet nå at få på til det ordinære decembermøde forrige torsdag. Men ellers er det ikke så få punkter, der har været på de godt 400 dagsordner, der har ligget på byrådets bord siden kommunesammenlægningen i 1970. Der har i gennemsnit været omkring 15 punkter på hver dagsordenen, så det er blevet til over 6000 beslutninger siden 1970. Langt de fleste i enighed. Det er trods alt de færreste, der har givet anledning til politiske sværdslag. Hvad byrådssalen nu skal bruges til, står endnu hen i det uvisse. Så indtil videre står det smukke rum hen som disponibelt areal i huset, der skal rumme kultur- og fritidsforvaltningen i storkommunen.