Lokalpolitik

Byrådet mindedes Per Jørgensen

SKAGEN:Byrådet i Skagen indledte dets møde mandag aften med at mindes byrådsmedlem Per Jørgensen (S), som døde 14. januar, med et minuts stilhed. Per Jørgensen var medlem af byrådet i 11 år. Borgmester Hans Rex (V) betegnede i en kort tale Per Jørgensen som en god og arbejdssom byrådskollega som turde stå ved sine holdninger - også når der var modvind. Hans Rex sagde videre: - Per har i alle årene været medlem af Social- og Sundhedsudvalget og lagt en stor indsats på dette område. Han har i den egenskab været byrådets repræsentant i mange bestyrelser - blandt andre daghøjskolen, sundhedsbestyrelsen mellem Nordjyllands Amt og Skagen Kommune, Den lokale Erhvervsskole - produktionsskolen og Den selvejende Institution Gården. - Per har også været medlem af Børne- og Kulturudvalget i sin første byrådsperiode samt været en meget aktiv og udviklingsorienteret formand for bestyrelsen for Virksomheden Skagen . - Men Per har måske udaftil været allermest kendt for sit store arbejde for at bevare Skagen Sygehus. - I det hele taget er der god grund til at takke Per for hans engagerede og ihærdige indsats for Skagen Kommune og dens borgere, sagde Hans Rex, som sluttede: - Det har været et privilegium at arbejde sammen med Per, og vore tanker går til hans efterladte hustru, Birthe, og deres to børn.