Børnepasning

Byrådet nåede ikke et budgetforlig

Vitale områder undgår besparelser - men grundskylden og forældrebetalingen stiger

PANDRUP:De omdiskuterede besparelser på rengøringen hos de ældre, nedskæringer blandt personalet på institutionsområdet, samling af 4.-7. klasserne på overbygningsskolerne er blandt de spareforslag der igen lagt er i mølposen. Til gengæld stiger forældrebetalingen i skolefritidsordningerne og børnehaverne til lovens maksimum ligesom grundskylden stiger med 0,1 promille. Det blev resultatet af dette års budgetforhandlinger. Men modsat de seks tidligere år er det i år, efter to dages budgetseminar, ikke lykkedes at opnå et bredt budgetforlig. Venstre og Dansk Folkeparti indgik en budgetaftale udenom de syv socialdemokrater. Selv om det blev en ti mod syv aftale, er borgmester Flemming Jansen (V) ganske godt tilfreds med udfaldet. - Vi undgik de kriminelle besparelser, siger han. Parterne var enige om at afsætte fire millioner kroner til renovering af Saltum Centralskole ligesom de har tilgodeset folkeskolerne med knap en halv million kroner til at føre den nye Folkeskolelov ud i livet. Tvisten opstod, da byrådet skulle lukke hullerne i budgettet. Mens Socialdemokraterne slog til lyd for en stigning på personskatten 0,1 procent, var Venstre indstillet på at overholde regeringens skattestop og i stedet øge brugerbetalingen og hive noget hjem på en forøgelse af grundskylden. - Vi foreslog en stigning på personskatten på 0,2 procent. For vi har hele tiden sagt, at vi ikke vil være med til at øge brugerbetalingen på børnepasning og dermed lave flere serviceforringelser, siger Leif Stevn (S). -Vi tør ikke tage den satsning og udskrive mere i skat. For i sidste ende kan vi risikere at skulle betale de øgede skatteindtægter tilbage, fordi vi ikke har overholdt skattestoppet og så har borgerne betalt mere i skat men ikke fået noget for det, siger Flemming Jansen. I budgetforslaget indgår også penge til den nye musikskole og til en ungdomspolitik. Årets budgetforslag betyder imidlertid, at der ikke bliver meget at slå til søren med næste år. Der er ikke noget overskud at putte i kommunekassen, og det betyder, ifølge Flemming Jansen, at det er vanskeligt at give tillægsbevillinger næste år. - Vi er sårbare, når vi ikke budgetterer med et overskud, men det er et udfra et synspunkt om, at vi vil friholde besparelser på de vitale områder, siger Flemming Jansen..