Lokalpolitik

Byrådet på vind-mølle-tur

Det samlede byråd er inviteret på tur til syv mulige nye vindmølle-områder

dfghb

dfghb

Grundlaget skal være det bedst mulige, når Thisted Byråd skal tage stilling til, hvilke af syv mulige områder, der skal indgå i kommunens nye vindmølleplan, der skal bane vej for møller på op til 150 meters højde. Derfor er det samlede byråd inviteret på besigtigelsestur til de syv områder 8. november. Udvalget for miljø og teknik tog turen i forbindelse med sit møde forleden, men udvalgsformand Henning Holm (S) konstaterer efter henvendelser fra gruppeformændene, at andre byrådspolitikere viser interesse for sagen. - Det er meget vigtigt, at hele byrådet får mulighed for at se områderne. Så kan ingen bagefter sige, at de ikke var klar over, hvad det var for lokaliteter, vi taler om, siger Henning Holm som håber, at byrådets besigtigelsestur kan tilvejebringe det bedst mulige grundlag for en senere byrådsbeslutning. - Vi skal for alt i verden undgå at havne i samme situation, som da det tidligere byråd forsøgte at få en vindmølleplan på plads. Derfor handler det om at rydde tvivl og uklarheder af bordet, så byrådet kan træffe en klar beslutning - og gerne i enighed, siger Henning Holm. Selv om der var lagt op til, at udvalget for miljø og teknik allerede i denne uge skulle komme med sin indstilling i sagen, bliver intet forsinket ved at tage det samlede byråd på på besigtigelsestur 8. november. - Tidsplanen holder stadig. Byrådet får sagen på sit bord 23. november og herefter følger en offentlighedsfase og arrangeres borgermøder. De syv områder der er på tale til nye vindmøller er Kallerup, Tilsted, Sjørring Sø, området ved Gisselbæk, Egebaksande, et lavtliggende område ved Hundborg samt et område ved Nørhå.