EMNER

Byrådet siger ja til 20 andelsboliger i år

BRØNDERSLEV:Brønderslev Kommune er interesseret i at få andel i andelsboligkvoten for 2003. Det besluttede byrådet. Inden 1. august skal Brønderslev Kommune oplyse, om den er interesseret i boliger. Og svaret er ja til de 20 boliger. Ole Lysgaard Jensen (V) undrede sig over, at der søges tilsagn om støttede andelsboliger, når der er så stor interesse for andelsboliger. Gruppeformand Arne M. Jensen (S) sagde, at når der søges andel i kvoten, er det fordi Brønderslev Kommune vil gå med både livrem og seler. Kommunen vil være sikker på at komme i betragtning. - Først i slutningen af september skal vi tage endelig stilling til, om vi vil udnytte kvoten, oplyste Arne M. Jensen. Og til den tid kender vi jo kommunens økonomiske situation for 2004. - Hvis vi vil gøre Brønderslev til en endnu bedre bopælskommune, er det vigtigt, at vi har steder, hvor folk kan bo. Og her er andelsboliger ogsåm en god mulighed. Den kommunale udgift i forbindelse med de 20 boliger bliver i 2004 650.000 kr. Der er tre bygherrer, der er interesseret i at få tildelt kvoten på de 20 boliger. Af nye projekter, der har været fremme til vurdering og drøftelse i forbindelse med den fremtidige anvendelse og udvikling er blandt andet området ved Nørregade/Valdemarsgade/Vestergårdsgade samt opstart på Nordbyplanen. Et støttet andelsboligprojekt kunne måske være igangsætter i et af disse projekter. Af andre muligheder kunne være et tidligere fremsat ønske/forslag om andelsboliger i Thise.