Lokalpolitik

Byrådet skal finde flere penge

Stor tillægsbevilling på vej, men også flere renteindtægter end først budgetteret

SKAGEN:Når byrådet mandag aften mødes i Skagen for at vedtage næste års budget, bliver det også nødt til at tage stilling til dette års budget. Alt tyder nemlig på, at dette års budget ikke holder, selv om byrådsmedlemmerne for et år siden gjorde meget ud af, at dette års budget skulle holde. Derfor lagde man også ekstra penge i den kasse, som skulle dække omkostningerne til ældreområdet. Det var bare ikke nok. - Det er da ærgeligt, at vi nu må konstatere, at budgettet for i år på nogle områder ikke kan holde. Hvis det merforbrug, der især ventes inden for social- og sundhedsområdet, bliver en realitet, vil det jo betyde 3,5 millioner kroner netto på driften, men det forsøger vi jo så at undgå, siger borgmester Hans Rex (V). Det er året 2. budgetkontrol, der fortæller, at budgettet får meget svært ved at holde, og det er især udgifter til syge-dagpenge, hjemmehjælp og hjælpemidler, der har det med at stige kraftigt, for øvrigt et billede, som de fleste andre kommuner også er bekendt med. - Vi arbejder hårdt på at få styr på disse områder, siger borgmesteren. Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der gives en tillægsbevilling på godt 3,6 millioner kroner til social- og sundhedsudvalgets område. Samtidig er beskeden til afdelinger, skoler og institutioner inden for børne- og kulturudvalgets område, at udgifterne skal begrænses mest muligt, så regnskabet for i år kan holdes inden for budgettets rammer. Det er ikke alt, der går den forkerte vej. Der er også positive bemærkninger i forbindelse med den nye budgetkontrol. - Vi regner med merindtægter på 1,9 millioner kroner. Vores økonomi udvikler sig så fornuftigt i forhold til tidligere, at der ikke har været behov for at optage de lån, som der er indregnet i budgettet for i år, og dermed slipper vi jo altså også for nogle budgettere renter. Dertil kommer, at likviditeten gennem året har været så god, at vi får nogle ekstra renter i forhold til det budgetterede på cirka 800.000 kroner. Det er en konsekvens af de tiltag, som vi tidligere har foretaget blandt andet med besparelser inden for det administrative område, fortæller borgmesteren. Disse renteindtægter, der i fagsproget bliver til negative tillægsbevillinger, kommer via centraltstyrede aktiviteter, altså styret af økonomiafdelingen. - Til gengæld har vi ikke set så meget på, om der også mere decentralt skulle være mulighed for negative tillægsbevillinger, men det skal vi have set på. Det er jo vigtigt, at det ikke kun er de enkelte sektorer, men hele kommunen, der overholder budgettet, siger Hans Rex.