Lokalpolitik

Byrådet slagter LET- udvalget

Som forventet har økonomiudvalget anbefalet, at det kommende byråd nedlægger LET-udvalget og smelter de to tekniske udvalg sammen til kun ét.

Konstruktionen med det økonomisk set meget "lette" udvalg for Landdistrikter, Erhverv og Turisme (LET) og opsplitningen af det tekniske område i de to udvalg Teknik og veje, samt Plan og Miljø skete af politiske grunde ved konstituering efter kommunalvalget i 2005. Det har aldrig været begrundet i praktiske hensyn og særlig praktisk har det da heller ikke været. Nu anbefaler økonomiudvalget, at LET-udvalgets opgaver deles mellem økonomiudvalget og det kommende teknik og miljøudvalg. Så langt, så godt. Der er dog det lille problem ved anbefalingen, at den gives af det nuværende byråd. Det kommende byråd, som skal vælges til november, kan vælge at blæse på anbefalingen. Men hvorfor skulle det kommende byråd dog gøre dette? Tjah, den nuværende fordeling af formandsposter til udvalg skete for at sikre alle byrådets partier og lister en luns "kød". En formandspost er eftertragtet, da den sikrer partier en platform til at profilere partiet på. Det er nemlig som hovedregel formanden som udtaler sig om udvalgets arbejde. Et flertal i økonomiudvalget har desuden vedtaget at fastholde byrådets nuværende størrelse på 31 medlemmer. Nogle havde foreslået 27 medlemmer. - Det er sket af hensyn til yderdistrikterne og af hensyn til de mindre partier og listers mulighed for at blive repræsenteret i det kommende byråd, siger økonomiudvalgets næstformand, Knud Størup (UP).