Ældreforhold

Byrådet spiller fallit

Læserbrev

ÆLDREAKTIVERING:Det gør mig både harm og sorgfuld på vegne af beboerne på ældrecentrene i Rebild kommune, samt på vegne af dygtige aktivitetsmedarbejdere, som har gjort et stort stykke arbejde gennem mange år, at læse jeres artikel om ældrepleje i Rebild kommune. De tre gamle kommuner havde meget forskellige kultur på aktivitetsområdet, men der var dog i alle tre kommuner et vist niveau af dag- og aktivitetscentervirksomhed på de fleste af ældrecentrene. Der er blevet gjort et stort forebyggende, sundhedsfremmende og socialt netværksskabende arbejde af aktivitetsmedarbejderne, som oftest er uddannede indenfor aktivitet, eller har opbygget årelange erfaringer indenfor faget. De aktiviteter, der er foregået, er flere steder kommet beboerne på ældrecentrene meget til gode, da beboerne flere steder har haft gode muligheder for at være med i de aktiviteter for visiteret dagcenter i den udstrækning, de har kunnet magte det, og dermed fået stimulans og udfordring, samt haft gode muligheder for at bevare kontakt med gamle venner og naboer. Dermed var det tildelte budget til aktivitetsområdet udnyttet fuldt ud til glæde og gavn for netop beboerne. Indstillingen til byrådet fra forvaltning og sundhedsudvalg, som byrådet vedtog 28. august, var præsenteret som en harmonisering af aktivitetsområdet i Rebild, men det er absolut først og fremmest er en kraftig besparings-runde. Det lyder så fint, når Orla Kastrup Kristensen (fmd. for sundhedsudvalget red.) udtaler, at "ressourcerne bedre kan udnyttes" ved at plejepersonalet skal varetage aktiveringen af beboerne på de seks ældrecentre, der ikke fremover skal have visiteret dagcenter. Lur mig, om ikke det vil gå sådan, at de tildelte timer fordeles ud i plejegrupperne, og når der så er travlt i plejen, bliver det ikke lige aktivitet, der bliver tid til. Vis mig den leder, der ikke vil prioritere plejen først! I den sidste ende vil den manglende aktivering simpelthen føre til passivitet og øget behov for omsorg og pleje. Der tildeles efter den ny model en halv time pr. beboer pr. uge. En halv time pr. beboer giver fordelt på fem hverdage: seks minutter pr. beboer pr. hele dag til hverdag. Det svarer til, at man lige kan nå at finde avisen, åbne den, og læse overskriften højt for gamle hr. Jensen. Det er det, som Orla Kastrup Kristensen kalder "udnyttelse af ressourcerne"! Det, der rent faktisk skal ske nu, det er, at der skal fyres medarbejdere. Der er slet ikke omplaceringsmuligheder for alle aktivitetsmedarbejderne, da de for manges vedkommende hverken kan eller vil arbejde indenfor plejen. Jeg synes, det er en falliterklæring, at byrådet har taget den beslutning at spare så voldsomt på aktivitetsområdet. Det er som om, politikerne slet ikke forstår, hvad det vil sige at være et gammelt, skrøbeligt menneske, som fungerer bedst i sit nærmiljø, og for hvem det kan blive udelukket at tage rejsen til et fjernere visiteret dagcenter.