Lokalpolitik

Byrådet tilbage til hverdagen

ENIGHEDOktobers dagsorden er i den lette vægtklasse

STØVRING:Leder man efter lokalpolitisk sprængstof, så er det nok ikke lige denne måneds dagsorden for Støvring Kommunes byrådsmøde, man skal kigge i. Efter de stormfulde uger i august og september om lukning af fritidshjem og besparelser på børnepasningen som sådan ser det ud til atter at være blevet stille hverdag for de folkevalgte lokalpolitikere. Denne gang bliver de næppe mødt af protestbannere, vrede forældre og pædagoger ved både indgang og sal. Begge dele kan de formentlig få næsten for sig selv, ganske som de plejer. Dagsordenens punkter er tygget grundigt igennem af flere stående udvalg, inden de når byrådssalen, og ingen af dem har givet anledning til større meningsforskelle mellem parterne, så det bliver der næppe heller i dag. En række trafikale ændringer ved den kommende station har været i høring, og politikerne ventes at vedtage planer, der skal afskærme de huse på Enghavevej, som står til at blive nærmeste naboer til stationen, mod støj fra den kommende forbindelsesvej til Mercurvej. Der lægges også op til en afvisning af at lave en særlig vejbane til venstresving fra Jernbanegade ad Hobrovej. Planlægning af parkeringspladser, ændring af en sundhedsaftale med amtet samt resultatet af en licitation over buskørsel for skolebørn og aktivitetscentre er andre punkter på dagsordenen. Et varmt emne er ganske vist udlægningen af 650 hektar syd for Øster Hornum til potentiel grusgrav, men det falder helt ind under Nordjyllands Amt, så her skal kommunen blot kommentere planerne, som lokalpolitikerne ikke er særligt vilde med. De vil formentlig indskærpe overfor amtet, at indvindingen skal ske så skånsomt som muligt, både hvad udgravning, bearbejdning og transport angår. Hvad resterne af 5 procent-puljen skal bruges til vil også interessere nogle - den blev nedlagt ved en ny lov i foråret, og der er faktisk 49.000 kroner til overs til kulturelle formål i bred forstand. Der er dog ret faste planer for, hvad pengene skal gå til - minus de sidste 5.000 kroner.