Lokalpolitik

Byrådet varmer Hjallerup op til at vokse mod vest

Planer om blandt andet nye boligområder rundt om fredsskov

HJALLERUP:Byrådet har med godkendelsen af en ny, overordnet plan for byudviklingen syd for Vestergade i Hjallerup taget det første skridt på vej mod at lade markedsbyen vokse sig større mod vest. Den nye ”masterplan” skal efter byrådets ja indgå i arbejdet med den forestående revision af kommuneplanen, og det samme gælder for de kommentarer, som en lokal arbejdsgruppe med fokus på byudviklingen i Hjallerup har knyttet til planen. - Vi har haft et godt samarbejde med arbejdsgruppen, så det er en god idé at lade deres bemærkninger indgå i det videre arbejde, sagde formanden for teknik- og miljøudvalget, Bendt Danielsen (Borgerlisten), efter at borgmester Mikael Klitgaard (V) havde lanceret ideen om at tage arbejdsgruppens betragtninger med som en del af den kommende håndtering af kommuneplanrevisionen. Den overordnede idé med den nye byudviklingsplan er, at området syd for Vestergade - og rundt om fredsskoven dér - udbygges etapevis med start i den nordlige ende af området. Det er samtidig tanken, at der i forbindelse med udbygningen skabes plads til forskellige boligtyper, ligesom det er planen, at der rundt om de nye boligområder skal anlægges en ny omfartsvej fra Vestergade til den gamle hovedvej, Aal-borgvej. Med hensyn til omfartsvejen har den nævnte arbejdsgruppe i øvrigt bemærket, at der bør tænkes i at gøre denne lidt mindre lige, end der p.t. er lagt op til - fordi der ellers er fare for, at bilisterne vil køre for stærkt på strækningen. Derudover mener arbejdsgruppen, at den nye omfartsvej bør munde ud i en rundkørsel ved ”mødet” med den gamle hovedvej - igen af trafiksikkerhedsmæssige grunde - ligesom der i arbejdsgruppen peges på, at det er en dårlig idé at inddrage dele af Tennisskoven til boligområde.