Lokalpolitik

Byrådet vil støtte landsbyråd

AALESTRUP:Når byrådsmedlemmerne sætter sig sammen for at drøfte budget, handler det nødvendigvis ikke altid om nedskæringer, skatteprocenter, grundskyldpromiller o.s.v. Det kan faktisk også handle om at afsætte penge til projekter, der kan gavne udviklingen i kommunen, og et af de områder, der formentlig nu får kommunal støtte, er landsbyerne. Der var i hvert fald bred enighed herom, da Aalestrup Byråd var samlet for snakke prioritering i relation til 2003-budgettet. - Vi har gennem nogen tid i forskellige sammenhænge snakket om at få oprettet landsbyråd, så de lokalområderne kunne få et samlet forum at drøfte tingene ind i - et sted hvor man i fælleskab kan tale om, hvordan landsby-områderne kan udvikles o.s.v. Derfor var der enighed om at afsætte penge til en pulje, som kan støtte oprettelse af landsbyråd og arbejdet heri, oplyser borgmester Rigmor Sandborg. Af andre projekter, som man på byrådets prioriteringsmøde var parat til at støtte, er boligbyggeri og boligfornyelse samt erhvervsudviklings-projekter. - Desuden var der enighed om, at teknisk udvalg skal have penge til tag-forbedringer på en række kommunale bygninger. Tidligere på året konstaterede udvalget under et bygningssyn nemlig, at flere tage på kommunens ejendommen har det skidt, så derfor er det tanken at tilgodese dette område med 500.000 kr., siger Rigmor Sandborg. På et møde i den kommende uge vil økonomiudvalget granske nærmere i de nævnte forslag om forskellig projekt-støtte, hvorefter de ventes at komme med, når byrådet 19. september skal have budget 2003 til første behandling.