Lokalpolitik

Byrådet

På byrådsmødet 13.12.04 havde en borger rejst nogle spørgsmål vedrørende boligforeninger. Under debatten nævnede jeg, hvorledes en beboer i Strandby forgæves havde spurgt, hvad en forretningsfører betalte for opbevaring af sin båd i den lokale håndværkerafdeling, og jeg fremførte, hvorledes en formand havde bygget en carport om til udestue. Sager, som har været omtalt i den lokale presse. På samme møde oplæste borgmesteren et svar fra Socialministeriet på et tidligere spørgsmål, hvoraf det fremgik, at en lejer har ret til at lave omforandringer inden- og udenfor sin bolig. Et par dage efter modtog jeg kopi af et brev Lauritz Korsgaard havde sendt borgmesteren og her beklagede sig over, at spørgsmålene var blevet optaget i byrådet. På mødet 17.01.05 stillede jeg et par uddybende spørgsmål. Straks ved mødets begyndelse protesterede nu John Christensen over, at nævnte spørgsmål var på det åbne møde. Borgmesteren meddelte, at han meget havde overvejet om spørgsmålene skulle være henvist til det lukkede møde og han var helt enig med J.C. i at han nøje ville følge, om der blev sagt noget som kunne henføres til nogen person. I samme dagsorden var der en kopi af svaret fra Socialministeriet, hvor det fremgår, at det var et helt lovligt byggeri. Borgmesteren og John Christensen har papiret liggende på foran sig. En ting er, at Lauritz Korsgaard muligvis har svært ved at følge med i tingene, eller ikke kan læse indenad eller åbenbart har en livlig fantasi, som fører ham på vildspor. Mere alvorligt er det, at borgmesteren åbenbart har vanskeligheder af samme karakter, men 60 år, hvor man har prøvet at finde fornuften i socialistiske fantasier, kan vel sætte sine spor. I en tid, hvor Venstres indenrigsminister Løkke Rasmussen ønsker læger hængt ud på nettet med navns nævnelse, må man ikke i Frederikshavns byråds åbent spørge om forretningsføreres garager og både i socialistiske boligforeninger???