Byrådets ansvar at ældre mister måltid

Ældrerådmand har fejlfortolket svar fra socialministeriet

AALBORG: Det er ene og alene op til byrådet om alle pensionister, som kommer i Aalborg Kommunes aktivitetscentre, skal have mulighed for at købe et varmt hovedmåltid med kommunalt tilskud. Der er altså ikke noget i lovgivningen til hinder for det. Hidtil har ældre- og handicaprådmand Anni Kjeldgaard (K) ellers hårdnakket hævdet, at Aalborg Kommune ifølge loven kun har lov til at sælge det varme hovedmåltid til de pensionister, som er visiteret til sådan et dagligt måltid. Senest efter et svar fra socialministeriet på tre konkrete spørgsmål fra Aalborgs ældre- og handicapforvaltning. Rådmanden tolker svaret som en bekræftelse af, at cafeerne i aktivitetscentrene kun må sælge det varme hovedmåltid til de pensionister, der er visiteret, fordi de ikke selv er i stand til at tilberede mad. For en sikkerheds skyld har Anni Kjeldgaard rådført sig med "flere kloge hoveder", som også har læst svaret fra socialministeriet. Ifølge rådmanden tolker de det to sider lange svar på samme måde som hun gør. Men Anita Knakkergaard (DF) læser svaret på den måde, at der lovgivningsmæssigt ikke er noget til hinder for, at Aalborg Kommune sælger et varmt hovedmåltid med tilskud til alle pensionister, der deltager i centrenes aktiviteter. Og det uanset om det er stoftryk, billard eller kortspil. Lotte Markussen, kontorchef i socialministeriet med ansvar for ældreområdet, giver Anita Knakkergaard ret. - Hvis der er tale om pensionister, som deltager i et centers øvrige aktiviteter, er der intet til hinder for, at en kommunalbestyrelse beslutter at sælge varmt mad til alle. Der er heller intet i loven, som hindrer kommunalbestyrelsen i at bevilge tilskud til maden. Det må blot ikke blive en offentlig cafe, hvor alle pensionister uden videre kan komme ind og købe et måltid mad, siger hun. Det er Lotte Markussen, der har underskrevet socialministeriets svar på de tre spørgsmål fra Aalborg Kommunes ældre- og handicapforvaltning. Et svar, som Anni Kjeldgaard og hendes rådgivere åbenbart har fejlfortolket. Indtil for et halvt års tid siden solgte cafeerne i Aalborg Kommunes aktivitetscentre gladeligt både små og stor varme retter til alle pensionister, der kom i centrene. Men den blev der sat en stopper for med henvisning til lovgivningen. Siden har hovedparten af pensionisterne i aktivitetscentrene til mange store utilfredshed kun kunnet købe lune småretter, kaffe og kage. - I socialministeriet skelner vi altså ikke mellem lune småretter og varme hovedretter. Kommunen må for vores skyld gerne sælge begge dele til alle brugere i aktivitetscentrenes cafeer, siger Lotte Markussen. Ældre- og handicaprådmanden har hidtil henvist til lovgivningen. Men den holder altså ikke. Anita Knakkergaard, som hele vejen igennem har fastholdt, at ikke er tale om nogen lovhindring, men alene om en besparelse i Aalborg Kommune, er rystet over rådmandens fortolkning af det seneste skriftlige svar fra socialministeriet. - Anni Kjeldgaard burde da i det mindste have drøftet brevets indhold med forvaltningens jurister, før hun offentligt fortolkede svaret. Det må hun ikke have gjort. Anita Knakkergaard opfordrer rådmanden til at indrømme fejlen og melde ud, at det udelukkende er en kommunal besparelse og altså slet ikke har noget med lovgivningen at gøre. Læs mere side 3