BYRÅDETS SKOLEPLAN

[ Byrådet i Mariagerfjord Kommune udskød i august i fjor vedtagelsen af en ny skolestruktur. I stedet skulle der være en bred folkelig debat om skolerne. [ Besøg på skolerne indgår ikke i byrådets skoleplan, som det fremgår af hosstående artikel. [ Efter borgerdebatten vil byrådet lave et forslag til ny skolestruktur. [ Forslaget skal være klar til at lægge frem på et byrådsmøde marts i år. [ Bagefter skal skolebestyrelserne høres. [ Byrådet træffer endelig beslutning i juni. [ En ny struktur kan træde i kraft 1. august 2009.