Lokalpolitik

Byrådets størrelse vækker bred bekymring

Stemning for at justere antallet af byrådsmedlemmer opad på sigt

NIBE:Et flertal på ni medlemmer fra Venstre stemte på byrådsmødet imod et forslag fra SF om at foreslå antallet af byrådsmedlemmer i det nye Aalborg Byråd hævet fra 31 til 37. Socialdemokraterne og Ventres Chr. Kristensen stemte hverken for eller imod, men alle synes enige om, at der er mange argumenter for flere folkevalgte. - Hvis nogle giver os andre rammer, så kigger vi på det, lød det fra Erik Hovesen (V). Rammerne består af et lovforslag, der sætter en øvre grænse på 31 medlemmer af byråd undtaget borgerrepræsentationen i København, og forslaget samlet et bredt flertal i Folketinget. Eksempelvis storkommunen Brønderslev/Dronninglunds 36.000 indbyggere får derfor lov til at blive repræsenteret af 29 byrådsmedlemmer, mens de næsten 200.000 sjæle i landets kommende tredjestørste kommune, Aalborg, formentlig må nøjes med 31. - Jeg fornemmer, at ingen sender signaler om, at vi ikke skal justere antallet, lød det fra SFs Mogens O. Madsen. I Nibe Kommune er der i øjeblikket rundt regnet 805 borgere pr. medlem af byrådet mod 5000 i Aalborg Kommune, hvor byrådet også nu består af 31 medlemmer. Der bliver derfor flere borgere pr. byrådspolitiker i den nye storkommune. - Det betyder reelt, at de 29.000 flere mennesker, der integreres i Aalborg Kommune, ikke udløser flere mandater, og samtidig gøres det sværere for indbyggerne i Aalborg at udløse et mandat i byrådet. De tre nye kommuner sætter sig jo teoretisk set på seks af pladserne, siger Mogens O. Madsen. I økonomiudvalget gik socialdemokraterne sammen med viceborgmester Tina French Nielsen (V) ind for 35 medlemmer indtil for få dage siden. - Vi har kontaktet vore partifæller i Sejlflod og Hals, og begge steder er der flertal for 31. Det må vi så leve med, forklarer Elin Møller (S). - Men vi kan så håbe, at det nye byråd retter op på tingene. Mogens O. Madsen frygter, at det bliver noget af et "kulturchok"for politikere fra de gamle små byråd at træde ind i det nye store. - Med blot 31 medlemmer bliver arbejdsbyrden enorm, spår han. Venstres Chr. Kristensen kalder lovforslaget om kommuners deling for "et nyt tilbud"der fortsat kan forhandles om", hvad angår antallet af medlemmer i byråd. - Vi skulle gerne have fire eller seks flere i det nye byråd for demokratiets skyld. Fristen for indstillinger til indenrigsministeriet er 1. maj. Et enigt byråd indstiller, at den nye storkommune får navnet "Aalborg".