Byrådets yngste vil redde social skadestue

Signe Friis (V) vil spare flere penge i teknisk forvaltning og hos borgmesteren

Hospitaler 12. september 2002 08:00

AALBORG: Den sociale skadestue står øverst på listen hos byrådets yngste medlem, Signe Friis (V), når politikerne den kommende uge skal strikke næste års budget sammen. Skadestuen for folk med alvorlige sociale problemer er en af de institutioner, som er sparet væk i magistratens budgetforslag, fordi amtet har fjernet sit tilskud. Men det vil Signe Friis, som netop i dag fylder 20 år, ikke acceptere. - Hvor skal de mennesker gå hen i stedet for? Eneste alternativ er psykiatrisk sygehus, og jeg kan godt forestille mig, at mange af dem, der kommer på den sociale skadestue, ikke bryder sig om at henvende sig der, siger hun. Signe Friis mener desuden, at det tæller stærkt, at der er tale om frivillig arbejdskraft. I det hele taget finder hun, at magistratens budgetforslag er skruet sammen på en forkert måde. - Det er ikke rimeligt at fordele besparelserne udelukkende i forhold til lønsummen i de enkelte forvaltninger. Det er måske umiddelbart den letteste måde at gøre det måde. Men der ligger overhovedet ingen politiske prioriteringer i det. Signe Friis foreslår, at teknisk forvaltning og borgmesterens forvaltning sparer flere penge, end der er lagt op til i budgetforslaget. Pengene vil hun i stedet bruge på det, der betegnes som de "bløde områder". Altså, hvor det direkte handler om mennesker. For eksempel synes hun, at det er helt hen i vejret at afsætte 19 millioner kroner til byfornyelse, samtidig med at den sociale skadestue foreslås nedlagt. På samme måde har hun det med støtten til almennyttigt boligbyggeri. Her er det for sent at gøre noget næste år, idet projekterne er aftalt. Men Signe Friis mener, at de 20 millioner kroner, der er afsat i 2004, sagtens kan bruges til noget mere fornuftigt. - Man kan spørge sig selv, om det er lommeregneren eller politikerne, der skal bestemme. Jeg håber, at vi i budgetforhandlingerne kan få ændret på prioriteringen mellem udvalgene, så politikerne igen tager styringen. Signe Friis understreger, at det helt og holdent er hendes personlige synspunkter og ikke noget, hun har afklaret med de øvrige medlemmer af Venstres byrådsgruppe.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...