Byråds-ja til flere vanskelige elever

Færre børn skal gå i specialklasse - de skal rummes i folkeskolen

De almindelige klasser i Mariagerfjords folkeskoler skal rumme flere elever med vanskeligheder - elever, som hidtil har været henvist til specialklasser. Arkivfoto: Lars Pauli

De almindelige klasser i Mariagerfjords folkeskoler skal rumme flere elever med vanskeligheder - elever, som hidtil har været henvist til specialklasser. Arkivfoto: Lars Pauli

Byrådsmedlemmerne i Mariagerfjord er i store træk enige om det ønskelige i at byde flere elever med vanskeligheder velkomne i folkeskolens almindelige klasser. Men der lød også kritiske og bekymrede røster, da et forslag til inklusionspolitik for Mariagerfjord Kommunes skolevæsen forleden aften var til debat i byrådet. Antallet af elever, der går i specialklasse, skal nedbringes frem mod år 2020. Visionen er en mere rummelig folkeskole, hvor eleverne føler, de er en del af fællesskabet: - Vi skal have inklusion i stedet for eksklusion (udelukkelse). Det er et langt, sejt træk, som kræver økonomi, kompetenceudvikling og tværfaglig indsats, sagde Mogens Jespersen (V). SF'eren Peder Larsen er enig i, at det er en god ting at inkludere, men mener, at man nogle gange må komme til kort. Der findes efter hans opfattelse børn, som ikke kan undervises i almindelige klasser. - Min bekymring er, at der et stort økonomisk incitament til at beholde eleverne. Nogle skoleledere kunne vælge at beholde dem lidt for længe, sagde Peder Larsen, der vil lytte til de tilbagemeldinger, der kommer i høringsfasen.