Lokalpolitik

Byråds-ja til nyt omsorgssystem

DRONNINGLUND:Byrådet har som ventet sagt ja til at indføre et nyt omsorgssystem i den kommunale hjemmepleje. Det nye pc-system leveres af hjælpemiddelcentralen Zealand Care, og skiftet foretages, fordi firmaet, der står med ansvaret for kommunens nuværende omsorgssystem, Ementor A/S, er fusioneret med firmaet Lyngsø Systems, der har i sinde at udfase kommunens nuværende M-Care system i Danmark. Når byrådet vælger at udskifte det problematiske M-Care system med det nye system fra Zealand Care, hænger det sammen med, at sidstnævnte skønnes at være blandt de mest fleksible på markedet. Samtidig har det i beslutningsprocessen også spillet ind, at de kommende kommunepartnere i Brønderslev allerede p.t. gør brug af omsorgssystemet fra Zealand Care - og har gode erfaringer dermed. Overgangen til det nye system, der bliver leaset af kommunen, vil ske sideløbende med en midlertidig bibeholdelse af M-Care systemet - for på dén måde at formindske riskoen for overgangsvanskeligheder, og der er i det nye system indeholdt en mobilløsning med bærbare terminaler til 158 brugere, bærbart udstyr til visitationen og det nødvendige soft- og hardware til rådhuset.