Byråds-nej til skole-ønske

Hjallerup Skole må ruste sig med tålmodighed

HJALLERUP:Som det tidligere er sket i både børne- og kulturudvalget og økonomiudvalget, valgte også byrådet på denne uges decembermøde at sige nej til et ønske fra Hjallerup Skole om at forbedre lokaleforholdene og normeringen i forbindelse med heldags-klassen på skolen. Det skete efter en forholdsvis langvarig sagsbehandling, hvor skolen i september bad børne- og kulturudvalget om at genoverveje en tidligere beslutning i sagen. Det var en beslutning, der gik på, at man fra kommunal side vil afvente rapporten fra den arbejdsgruppe, der af byrådet er blevet nedsat til at komme med løsningsforslag vedrørende den forebyggende indsats over for børn og unge med udsigt til sociale og adfærdsmæssige problemer. På byrådsmødet blev beslutningen i børne- og kulturudvalget imidlertid bakket op - blandt andre af Peer Thisted (S), som sagde: - Jeg ved godt, at det er træls, hvis man ikke få noget, som man gerne vil have, men hvis vi virkelig vil noget med det forebyggende arbejde, bliver vi nødt til at lade arbejdsgruppen gøre sit arbejde færdigt først.