Lokalpolitik

Byrådsflertal for Egholm-linje

Solidt flertal anbefaler linjeføring over øen Egholm

NORDJYLLAND:En ny Limfjordsforbindelse, der går over Egholm, kom i går et vigtigt skridt nærmere, da et flertal i Aalborg Byråd valgte at gå ind for en sådan linjeføring. En lignende beslutning traf et flertal i byrådet for tre år siden, og den holdning blev dengang bakket op af et stort flertal i amtsrådet. Når sagen nu kommer op igen, skyldes det, at Naturklagenævnet i foråret valgte at forkaste den planlægning, som amtet havde lavet for forbindelsen over Egholm. Beslutningen i Aalborg Byråd blev truffet efter et par timers debat og flere afstemningsrunder. Først forkastede byrådet med overvældende flertal et forslag fra den radikale Preben Pedersen om en landevejsløsning, der skulle gå over Lindholm. Derefter forkastede et flertal en østlig linje i form af et ekstra tunnelrør. Det skete med 18 stemmer mod 10. Her kom bl.a. borgmester Henning G. Jensen (S) og teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF) sammen med det socialdemokratiske magistratsmedlem Thomas Kastrup-Larsen i mindretal. De gik ind for det ekstra tunnelrør. Til sidst blev der stemt om linjen over Egholm. Her var der 17 stemmer for, 10 imod, mens Rainer Dannemare (UP) undlod at stemme. Flere gange under debatten opfordrede borgmester Henning G. Jensen forgæves byrådsmedlemmerne til at fatte sig i korthed. Flere medlemmer sammenlignede da også situationen med, når man lørdag aften ser genudsendelse af tv-serien Matador, hvor man nikker genkendende til replikkerne. 30 års debat Debatten om en tredje Limfjordsforbindelse har stået på i mere end 30 år. Socialdemokraten Ib Rasmussen og den konservative Anni Kjeldgaard har været med til for 20 år siden i byrådet at drøfte spørgsmålet om en tredje Limfjordsforbindelse. Dengang blev sagen stillet i bero, og i byrådet var det flertal for at opgive arealreservationerne. I det spørgsmål kom daværende borgmester Kaj Kjær (S) i mindretal i byrådet. Reservationen af arealer blev dog ikke opgivet, idet amtet og staten gik imod. - Og det var godt, at vi dengang blev banket på plads af amtet. Hvis vi havde fået lov, som vi ønskede, så havde alle de reserverede områder i dag været fyldt med bolig, mente Anni Kjeldgaard. Både Socialdemokraterne, Venstre og konservative var splittede i sagen. Hos Venstre var der dog enighed om at gå ind for en vestlig linje. - En paralleltunnel vil have store konsekvenser i bl.a. Vejgaard, og den vil ikke give nogen større afhjælpende virkning på trafikken i Aalborg, sagde Mariann Nørgaard. De miljømæssige konsekvenser af en linje over Egholm blev kraftigt diskuteret. Bl.a sagde den radikale Preben Pedersen, at han af miljømæssige grunde under ingen omstændigheder vil gå ind for en linje over Egholm. Han er dog i den situation, at hans partifælle Gunhild Bach Nielsen i amtsrådet går ind for Egholmlinjen. Socialdemokraten Maibritt Iversen havde håbet, at der var kommet ny argumenter, der kunne tale for en østløsning. - Men det overordnede miljø vil have størst fordel af en vestlig linje, mente Mai-Britt Iversen. torben.holm@nordjyske.dk