Lokalpolitik

Byrådsflertal for sommerhusplan

} BROVST: Brovst Kommune vil gerne have flere sommerhuse og dermed større beskæftigelse og turistudvikling. Men i byrådet var der i går uenighed om, hvor mange nye sommerhusgrunde, kommunens kystnære områder kan bære. Et flertal besluttede dog at sende en plan, der giver mulighed for op til 685 nye sommerhusgrunde, til Miljøministeriet. Side 4 Borgmester Mogens Gade (V) anbefalede projektet varmt: Flere sommerhusgrunde kan medvirke til at skabe lokale arbejdspladser, og flere kan få naturoplevelser. Det, vi sender, er en billet til at deltage i konkurrencen om at få lov til at etablere nye sommerhusgrunde. Det er en unik situation, som vi ikke kommer i igen. Og der er ingen tvivl om, at vi vil have gode muligheder for at komme i betragtning. Socialdemokraterne advarede imod, at man "fylder kommunens enestående naturområder op med sommerhuse". - Det er tæt ved at være en katastrofe, at det foreliggende materiale skal danne grundlag for, hvordan vores natur skal plastres til med sommerhuse, sagde Erling Jacobsen (S). Jeg synes, det er et træls oplæg, ministeriet skal vælge ud fra. Vi kunne være uheldige, at ministeren kom til at bide til bolle i Brovst Kommune. Det er et skidt forslag - det kan vi ikke støtte. Kim Bennike (DF) fandt oplægget positivt: - Vi har brug for en saltvandsindsprøjtning. Det er nok sidste mulighed, vi har for at gøre noget i det område. Her tænker jeg også på de kommende fredninger i området. Kim Bennike undrede sig i øvrigt over, at man i planen ikke har færdiggjort nogle af de områder, der allerede er bebygget. De nye sommerhusgrunde er lagt i områder, der slet ikke er forberedt til bebyggelse. - Jeg håber, vi får mulighed for at diskutere placeringen endnu engang, sagde KimBennike. Men det bliver der ikke mulighed for i første omgang, for politikerne var i tidnød. Ansøgningen om flere sommerhusgrunde skal sendes i dag, da amtet skal have den senest mandag 30. august. Når amtet har gennemgået planen og foretaget sine indstillinger, sendes materialet videre til Miljøministeriet. På grund af hastværket, og for at tilfredsstille Kim Bennike, sendes et følgebrev med ansøgningen, hvori kommunen anmoder ministeriet om til sin tid at få en nærmere drøftelse af grundenes placering. Og Socialdemokraterne fik ført til protokol, at de ønsker et begrænset antal sommerhusgrunde uden for de fredede områder, og at de skal placeres nænsomt.