Lokalpolitik

Byrådsflertal sagde nej til understøttelse

HJØRRING:Hjørring Byråd afslog i går med en snæver afgørelse at give en særlig understøttelse til tidligere Løkken-Vrå borgmester Birthe Andersen (V), som nu er valgt til Hjørring Byråd. Birthe Andersen var reelt borgmester i syv år og 11 mdr. og oppebærer derfor netop ikke borgmesterpension. Her er grænsen otte år. Daværende Løkken-Vrå Kommune havde spurgt indenrigsministeren, om det er muligt alligevel at give pension eller en form for understøttelse. Ministeriet svarede 21. december 2006, at der foreligger særlige forhold, som giver grundlag for, at kommunen kan give Birthe Andersen understøttelse. Løkken-Vrå nåede ikke at behandle sagen, som derfor skulle afgøres af storkommunens byråd. Her var der stemmelighed, hvorfor forslaget om en form for understøttelse faldt. Birthe Andersen deltog ikke i behandlingen af sagen.