Lokalpolitik

Byrådsflertal valgte Granly A/S

Sagen viser, at sagsbehandlingen i forvaltning og udvalg halter

FJERRITSLEV:Det bliver Granly A/S, der skal stå for kloakering af de resterende grunde på Egevej i Kollerup. Det besluttede et flertal på 11 fra Venstre og Socialdemokraterne, da politikerne var samlet til et ekstra byrådsmøde med kun denne ene sag på dagsordenen. Imod stemte fem fra UP-gruppen. Steen Andersen (UP) var fraværende. - Venstre står fast på gældende administrationspraksis. Men der skal ikke være tvivl om, at vi ønsker konkurrence. Vi har i Fjerritslev Kommune blot ikke været dygtige nok til at skabe et godt administrationsgrundlag. Det skal vi sørge for kommer på plads, forklarede Vagner Simonsen (V). - Denne sag piner mig. Vi vi kan ikke være bekendt at trække et privat firma gennem denne mølle. Der er ikke indgået aftaler med entreprenøren, der med god ret havde forventninger om at kunne få arbejdet. Nu er virksomhedens pris offentliggjort, og så egner sagen sig ikke til licitation eller indhentning af andre bud, tilføjede han. Leif Nielsen (S) betegnede byrådets behandling af sagen som sagsbehandling af værste skuffe. - Det er i orden, at der er politisk uenighed om udbud eller ej. Men at vi her i byrådssalen skal drøfte forhold som grundvandssænkning og sugespidser er for meget. Det er en forvaltningsopgave. Den gennemførte sagsbehandling har været gældende i kommunen i 30 år. Flertallets beslutning betyder, at Granly A/S som ejer grundene på Egevej, selv skal stå for kloakering af både etape 2 og 3 på henholdvis 14 og 13 grunde. Søren Grøn (UP) stillede et ændringsforslag, der kun fik støtte af fire medlemmer af UP-gruppen. Johan Svaneborg undlod at stemme. Etape 1 aldrig i byrådet Det kom frem, at byrådet aldrig har frigivet penge til kloakering af etape 1 bestående af otte sommerhusgrunde. Det kom frem, da byrådet drøftede etape 2 og 3. Etape 1 blev behandlet i Teknik- og Miljøudvalget 21. april og blev aldrig sendt videre til Økonomiudvalg og byråd, selv om kun det samlede byråd kan frigive penge til anlægsopgaver. - Der skulle ikke penge op af kommunekassen. Derfor var det min opfattelse, at vi kunne afgøre sagen i Teknik- og Miljøudvalget, forklarer teknisk chef Peter Lauersen. Arbejdet kostede 131.200 kr., og der indgik 170.856 kr. i tilslutningsbidrag. Kommunaldirektør Jane Hvas bekræfter, at pengene endnu ikke formelt er frigivet, selv om opgaven er udført. - Vi skal havde dette forhold formaliseret. Hvordan vi gør det, har vi endnu ikke besluttet, fortæller hun.