Børnepasning

Byrådsmedlem ikke imod minkfarm ved børnehave

FEJLUDLÆGNING:Jeg er i NORDJYSKE den 22-06-2006 blevet citeret for, at jeg gik ind for at nedlægge en minkfarm ved Sortebakken i forbindelse med placering af en kommende ridehal. Jeg vil på det kraftigste pointere, at det aldrig har været eller vil blive min hensigt, at foreslå eller stemme for noget sådant. På byrådsmødet blev der fremført argument om flueplage ved børnehaven, for ikke at anlægge en ridehal i området, hvortil jeg sagde, at der var en minkfarm tættere ved, uden at der var forslag om at lukke den. Jeg beklager, at avisen har givet indtryk af, at jeg skulle gå ind for at lukke en minkfarm, hvilket jeg på det skarpeste vil tage afstand fra. Jeg vil til enhver tid forsvare erhvervslivet og dets eksistensmuligheder med min indflydelse i byrådet og det politiske liv.