Lokalpolitik

Byrådsmedlem ønsker tal frem

Det skal fremgå, hvor mange penge forbrugerne har til gode

BRØNDERSLEV:byrådsmedlem Ole Lysgaard Jensen (V) er utilfreds med, at det ikke klart af kommunens regnskab fremgår, hvor mange penge forbrugerne har til gode hos kommunen. Det mener han, der skal rettes op på. På byråds april-møde foreslog han, at det klart anføres i kommunens regnskab, hvor mange penge, forbrugerne har liggende i kommunekassen. Ole Lysgaard Jensen udtrykte skuffelse over, at tallene ikke fremgår af sammendraget af regnskabet. - På et budgetseminar fik jeg løfte om, at det ville ske, men det er ikke sket, bemærker Ole Lysgaard Jensen. Han mener, at borgerne har krav på oplysningerne. Det gælder vand, varme og kloakforsyning. Ole Lysgaard Jensen understreger, at det ikke er de samme borgere, der er tilsluttet disse ordningen. Ole Lysgaard Jensen mener, at det vør fremgå af regnskabet hvor mange penge hver brugergruppe - inden for vand, varme og kloakforsyning - har liggende i kommunekassen. - Eller for den sags skyld skylder kommunekassen. Man kan nok komme i den situation, at kommunens forsyningsvirksomheder trækker på kommunens kassebeholdning. - Jeg synes, at det er en væsentlig oplysning for borgerne, at de ved, hvor mange penge, de har tilgode. Ole Lysgaard Jensen fortæller, at disse tal tidligere blev oplyst i regnskabet. - Regnskabet bør indeholde en reel driftsspecifikation, så forbrugerne kan gå ind og aflæse de rigtige indtægts- og udgiftsbeløb. det gælder for eksempel renteudgifter og renteindtægter, siger Ole Lysgaard Jensen, der henvises til, at der for eksempel afdrages lån på kraftvarmeværket. Ole Lysgaard Jensen siger, at det er muligt at opliste disse oplysninger i regnskabet. - Det har vi set for nogle år siden i regnskabet, siger han. Hvorfor de senere er fjernet, er uvist. Ole Lysgard Jensen understreger, at det skal være alle områder - renovation, genbrug, varmeforsyning, vandforsyning, kloakforsyning med mere. - Det skal ikke være som i dag, hvor der er nogle intetsigende mellemregninger, der ikke oplyser forbrugerne om det reelle driftsresultat. - Når man har kunnet præstere det før, må det også kunne lade sig gøre igen. - Det må også være i byrådets interesse, at forbrugerne får en god information - kortfattet og gennemskuelig, siger han. Borgmester Jens Arne Hedegaard (V) lovede på byrådsmødet at se på muligheden for at oplyse tallene i kommende regnskabsår.