Lokalpolitik

Byrådsmedlem stævner kommunen

Niels Ole Fredborg (V) vil holdes skadesløs for konsekvens af byrådets beslutning

FREDERIKSHAVN:Niels Ole Fredborg Nielsens stol vil stå tom ved det ekstraordinære byrådsmøde på onsdag. Mens hans 20 kolleger i Frederikshavn Byråd vedtager planerne for det omstridte skicenter og tilhørende boligområde i Flade Bakker, er Niels Ole Fredborg Nielsen i gang med at forberede et sagsanlæg mod Frederikshavn Kommune. - Jeg forholder mig ikke til, om det er en god eller dårlig idé med et skicenter, men varetager udelukkende egne interesser. Derfor har jeg lige fra start betragtet mig selv som inhabil i denne sag og forladt møderne, når skicenteret er blevet drøftet i byrådet eller på udvalgsmøderne, siger Niels Ole Fredborg (V). Økologisk landbrug Niels Ole Fredborg Nielsen driver Vester Dal som økologisk landbrug i samdrift med gården Røntved. Vester Dal grænser op til arealet, som kommunen nu vil udlægge til boligområde. Gården ligger mindre end 300 meter fra det kommende boligområde og Niels Ole Fredborg forudser, at det i praksis vil være umuligt at benytte ejendommens nuværende bygninger til husdyrhold, ligesom mulighederne for at udvide bedriften vil være udelukket. Som økologisk landmand benytter Niels Ole Fredborg husdyrgødning som eneste gødning. Det lugter som bekendt og kan ikke undgå at genere kommende naboer, som vil få haver direkte op til markerne ved Vester Dal. Men der er intet i den hidtidige planlægning, der har kunnet advare Niels Ole Fredborg Nielsen om, at arealerne ville blive udlagt til boligområde og skicenter, tværtimod er der tale om kystzone, skovområder og naturbeskyttede landskabstyper. Får medhold - men .. Plan- og Miljøudvalget - minus Niels Ole Fredborg Nielsen - diskuterede tirsdag samtlige indsigelser og godkendte forvaltningens notat om Niels Ole Fredborgs indsigelse. I notatet medgiver man, at forslaget vil betyde indskrænkninger i Vester Dals anvendelsesmuligheder som landbrug, for eksempel må der ikke udbringes husdyrgødning på lørdage og søn- og helligdage. Alligevel konluderes, Òat planforslaget ikke vil kunne pådrage kommunen erstatningsansvar i forhold til Niels Ole Fredborg Nielsen". - Fremstillingen er loyal og redelig - men at man så kan konkludere, at der intet erstatningsansvar er, ja, det overstiger min forståelsesevne. Det er altså mig, der overholder samtlige forudsætninger og kommunen, der skal have dispensation til det ene og det andet, siger Niels Ole Fredborg. Om den specielle situation at skulle lægge sag an mod en beslutning truffet af hans byrådskolleger siger Niels Ole Fredborg: - Sådan har jeg aldrig tænkt på det. Jeg forholder mig professionelt til det og har hele tiden holdt mig neutral og end ikke drøftet det med min egen gruppe, hverken før eller efter møderne. Men jeg har aldrig prøvet at lægge sag an mod noget og har ingen anelse om, hvordan man gør. Det må jeg til at sætte mig ind i sammen med mine juridiske rådgivere, siger Fredborg Nielsen. Formand for plan- og miljøudvalget, Anders Gram Mikkelsen (S) mener ikke at Niels Ole Fredborg har krav på erstatning. } Side 5 og 2